Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler
Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler

DENDRİT Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler

DENDRİT Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler

Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler

Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler

DENDRİT i. (fr. dendrite). Miner. ve Jeol. Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler. Bk. ANSiKL.
— Histol. Bk. Kısa UZANTI.
— Metalürji. Bir madenin katılaşması sırasında, uzayın üç doğrultusuna uzanmış dallar şeklinde beliren madenî kristal. Bk. ANSİKL.
— ANSiKL. Miner. ve Jeol. Yüzeyseldendrit’-ler bir yaprağın damarları gibi toplanmış sayısız küçük billûrlardan meydana gelmiştir (meselâ tabiî altın, gümüş, bakır). Çoğu zaman billûriar gözle görülemez ve taşların yüzeyinde bir çeşit sıva meydana getirir (meselâ kalkerlerin, mermerlerin, alüvyonlu çakılların v.b. çatlaklarında görülen manganez ve demir oksit dendritleri). Derin dendritler, taşın iç kısmında da devam eder (meselâ bazı akiklerde bulunan ve bunların değerini arttıran dendritler).
— Metalürji. Dendritler özellikle madenin katılaşma safhası uzun sürdüğü zaman meydana gelir. Soğumaya bırakılmış ergime halindeki bir maden banyosunda, katılaşma sıcaklığına veya alaşımlar için katılaşmanın başladığı sıcaklığa erişildiği zaman, kristal çekirdekleri belirmeğe başlar. Bu çekirdekler, aralarında «dendritler arası» denilen ve sıvının en son katılaşan kısımlarının toplandığı boşluklar bırakacak şekilde bir dallanma gösterir. Dendritli yapı, ham döküm madenlerinin özelliklerinden biridir ve bu dendritlerin boyutları madenin katılaşma hızını tayin eder. Bazı döküm parçalarında veya maden külçelerinde, döküm kalıbının veya potanın çeperlerinden başlayıp yüzeye doğru yayılan katılaşma olayını takip ederek, dendritler de katılaşma yüzeyine doğru yönelir ve böylece, oldukça heterojen bir yapı meydana gelir. (L) DENDROBATES i. Ağaçta yaşayan kurbağa. Parmak uçları çekmenlidir. (Tropik Amerika’da yaşayan Dendrobates tinctori-us’un çıkardığı sümüksü madde zehirlidir; kızılderililer bu zehiri oklarının ucuna sürerler. Sukurbağasıgillerden.) [L] DENDROBİUM i. Konuk (epifit) orkide cinsi. Asya’da ve Büyük Okyanus adalarında yetişir.
— ANSiKL. Dendrobium’lav konuk bitkilerdir. Bunların gövdesi dik veya yalancı soğanımsı sürüngen köksap şeklinde, çiçekleri oldukça büyük, parlak ve bazılarında kokuludur. 600 Kadar türünden 150’si sıcak limonluklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir (msl. Dendrobium densiflorum). Çok beğenilen bitkilerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*