Demotikos

(Yunanca demos: “halk”), d e –
m o t k İ ya da r o m a îk î olarak da bilinir,
çağdaş Yunanca konuşma dili. Yakın çağlarda
standart Yunanca konuşma dili olmuş
ve 20. yüzyılda Yunan edebiyatının neredeyse
tek dili durumuna gelmiştir. 1976’da
hükümet kararıyla devletin resmî dili kabul
edilen Demotikos, resmî ve hukuki belgelerde,
mahkemelerde, parlamentoda, okullarda,
gazete ve başka yayınlarda Katharevusa’nm(*)
yerini almıştır. Yerleşik literatürün
büyük boyutlarda olduğu alanlarda,
örneğin bazı hukuk belgeleri ya da teknik
metinlerde ise Katharevusa’nın kullanılması
sürdürülmüştür.
Demotikos’un temelini Eski Yunanca sözcük
dağarcığı, ses yapısı ve dilbilgisi oluşturur;
ama bunlar büyük ölçüde değiştirilmiş
ve yalınlaştırılmıştır. Yunanistan’da Klasik
Dönem sonrasında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun
kuruluşundan Haçlılara, Venediklilere
ve Türklere değin yabancı egemenlikleri
ve çeşitli dış güçlerin etkileri sonucunda,
Yunan diline çok sayıda yabancı sözcük
ve tümce yapısı girmiştir. Yunanistan’ın 19.
yüzyıl başlarında bağımsızlığını kazanmasından
sonra birçok milliyetçi, halk dilini
yozlaşmış bularak küçümsemiş, giderek eski
klasik kurallara daha yakın, yapay bir dil
olan Katharevusa geliştirilmiştir. 1967’deki
askeri darbeden sonra Katharevusa yaygınlaşmış
ve okullarda da kullanılmaya başlamıştır.
Ama 1974’te demokrasiye dönüşle
birlikte, Demotikos resmî dil ilan edilmiştir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.