demotik yazı,

İÖ 7. yüzyıl başlarından İS
5. yüzyıla değin el yazması metinlerde
kullanılan el yazı biçimindeki Mısır hiyeroglifi.
Daha önceki resim yazısı (piktograf)
biçimindeki hiyeroglifle yazılmış yazıtlardan
ve hiyeratik yazıdan(*) türetilmiştir. I.
Psamtik^in (Psammetikos) egemenliği döneminde
(İÖ 664-610) hiyeratik yazının yerini
almaya başladı. İÖ 5. yüzyıla gelindiğinde
ticari ve edebi amaçlarla bütün Mısır’da
demotik yazı kullanılmakla birlikte, dinselmetinler gene hiyeratik yazıyla kaleme alınıyordu.
Ptolemaioslar döneminde (İÖ
305-30) demotik yazının yerini Yunan yazısı
almaya başladı. Ama Philae’deki İsis rahiplerinden
kalma İS 452’ye ait hiyeratik duvar
yazıları da bulunmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)