demirli göktaşı,

temel olarak demir ile
yüzde 1 1 ’e kadar değişen oranlarda nikel
içeren göktaşlarının ortak adı. Bu tür göktaşları
yeryüzüne düştüğünde, yüzeylerinde
siyah bir demir oksit katmanı oluşur ve bukatman kısa bir süre sonra pasa dönüşür.
Yer kayaçlarmdan kolayca ayırt edilebilen
demirli göktaşlarına, taşsı ya da taşsı demirli
göstaşlanna oranla daha sık rastlanır.
Demirli göktaşları, yapılarına göre başlıca
oktahedrit, heksahedrit ve ataksit gruplarına
ayrılır. Taşların yapısı, parlatılmış kesitlerinin
seyreltik asitle dağlanması yoluyla
belirlenebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)