DEMİR HİNDİ AĞ ACI (HİNT HURM ASI)

D E M İR H İN D İ AĞ ACI demir-hindi-ag-aci
(HİNT HURM ASI)
A rabçası : Et-Temrü’l-IIindiy, El-llavmer.
Lâtincesi : Tamerindus indica. Tamarin.

Y etiştiği yer ve çeşitleri: Asıl vatanı Hindistan ve Mısır’dır. Diğer sıcak ülkelerde de yetişir.
T ıbbî Ö zellik ve Faydaları:
a) Ağacı ceviz ağacı gibi bir bitkidir. Boyu 20-25 metre civarındadır. Sıcak ülkelerde ve bölgelerde yetişir. Salkım şeklinde sarı veya kırmızı çiçekleri vardır. M eyvesi büyük ve boğum lu olup, rengi esmer, kırmızımtıraktır. Kullanılan yeri m eyvasının içindeki öz kısmıdır. Buna Dem ir hindi denir. Terkibinde (özünde) ekşi maddeler, nişasta ve şeker vardır. Halk pişirip yer. Armuttan daha hoştur.
b) 25-50 gr. kadar demir hindi müshildir, ishal yapar, bağırsakları temizler. Kabızlığı giderir.
c) Şerbeti susuzluğu giderir, vücuda serinlik ve ferahlık verir. Kusmaya fayda eder. Ateşli hastalığı geçirir.
ç) 100 gram dem irhindi özü, süzülür ve 500 gram şeker ilâvesiyle şurubu yapılır. Çocuklara yaş başına (1-2) gram verilebilir.
d) 20 gram demirhindi bir litre suya konarak haşlaması yapılır da soğutularak üç öğün birer bardak içilirse, ishal yapar.
e) Şurubu iltihaplı hastalıklara iyi gelir.
f) Safrayı söktürür.
g) M ideyi kuvvetlendirir.
ğ) İçilme miktarı 20 dirhem kadardır. (70-80 gr.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*