Demenhur,

Aşağı Mısır’da, Nil Deltasının
batısındaki el-Buheyre ilinin (muhafaza)
merkezi kent. Adı, Eski Mısır’daki Timinhor’a
(Horus’un Kenti) dayanır. Mısır tarihinde,
başta deltadaki yerleşimler olmak
üzere çeşitli merkezlere bu ad verilmiştir.
Ptolemaioslar Döneminde bir eyalet (nome)
merkezi olan Demenhur, Helenistik Dönemde
Hermopolis Parva adıyla biliniyordu.
1302’deki bir depremde büyük ölçüde
zarar gördü; 14. yüzyılın sonlarında Memlûk
halifesi Berkuk, Bedevilerin saldırılarına
karşı koyabilmek için kentin istihkâmlarını
onardı. Fatımi yönetimi (11. yy)
altında il merkezi oldu. Ortaçağda, Kahire’
den İskenderiye’ye uzanan posta yolu üzerinde
kervanların uğrak yeri olarak zenginleşti.
Napoleon’un Mısır seferine (1799)
katılan bölüklerden biri, Ahmed Mehdi’nin
süvari bölüğü tarafından burada katledildi.
Demenhur bugün, el- Buheyre ilinin tarımsal
hinterlandında yetiştirilen pamuk, hurma,
sebze ve tahılın taşındığı dar hatlı demiryolu
sisteminin odağı olan deltanın batısında
önemli bir merkezdir. Hurma paketleme,
patates işleme, pamuk çekirdeği ayıklama
ve tekstil başlıca sanayilerdir. Yaklaşık 65
km güneybatıdaki Vadiü’n-Netrun’dan çıkarılan
natrondan (hidratlı doğal sodyum
karbonat minerali) sodyum bikarbonat elde
edilir. Kahire ile İskenderiye arasındaki ana
demiryolu üzerinde yer alan Demenhur,
önemli bir demiryolu, karayolu ve kanal
kavşağı durumundadır. Nüfus (1985 tah.221.500.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)