Demargne, Pierre

(d. 8 Şubat 1903,
Aix-en – Provence, Fransa), Ege uygarlıkları
konusundaki araştırmalar ve Anadolu’da
Lykia bölgesindeki kazılarıyla tanınan Fransız
arkeolog.
Yüksek Öğretmen Okulu (Ecole Normale
Superieur) ve Atina Fransız Okulu’nda
arkeoloji öğrenimi gören Demargne,
1933’te Grenoble, 1937’de Strasbourg,
1950-71 arasında da Sorbonne üniversitelerinde
klasik Arkeoloji dersleri verdi.
1969’da Edebiyat Enstitüsü üyeliğine seçildi.
Legion d’honneur nişanı aldı. Revue
d’ Archeologique’ in yöneticiliğini yaptı.
1971’de öğretim üyeliği görevinden emekliye
ayrıldıktan sonra çalışmalarını Paris’te
sürdürdü.
1927’den 1964’e değin Girit’te Mallia kenti
kazılarını yöneten Demargne, Girit uygarlığının
İÖ 2000-1400 arasındaki dönemine ait
buluntuları ortaya çıkardı. Bu kazılar, Yunan
öncesi Girit uygarlığının aydınlatılmasında
önemli rol oynadı.
Demargne, İÖ 8. ve 7. yüzyıl Yunan
sanatında görülen Doğu etkisinin denizyoluyla dağıldığını ve Girit’in bu yayılımda
ilk durak olduğunu savunmuştur. Bu görüşünü
1923’te Girit’te Anaulokhos’ta, 1933
ve 1936’da da Arkaik Döneme ait bir
yerleşme yeri olan Dreros’ta yaptığı kazılarla
doğrulamıştır.
Ege’nin Yunan Arkaik ve Klasik dönemlerinde
ortak bir kültür çevresi haline geldiğini
ileri süren Demargne, bu tezini doğrulamak
için Afrika’nın kuzey kıyısında Kartaca’da
ve 1950-62 arasında Anadolu’da
Lykia bölgesinde Ksanthos’ta(*) P. Devambez
ve H. Metzger ile birlikte kazılar
gerçekleştirdi.
Demargne’m kazılarıyla Ksanthos kentinin
kuzeyinde yer alan Lykia akropolisi, İÖ
700-540 arasında ilk dönem hükümdarlarının
oturdukları saray, tapmaklar (özellikle
Artemis Tapmağı) ve kentin doğusundaki
Nereidler Ânıtı’nın kalıntıları araştırıldı.
Daha önce burada kazı yapmış olan C.
Fellows’un 1842-46 arasında kabartmalarını
ve heykellerini British Museum’a götürdüğü
bu anıtın yerine, bir kopyası yapılarak
yerleştirildi. Kentin batısındaki Roma agorası
çevresinde bulunan Lykia mezarlarıyla
yazıtları da Demargne’m çalışmaları sırasında
saptandı. Lykia mezarlarının çoğu daha
önceden bilinmekle birlikte, planlan ve
ayrıntılı araştırmaları Demargne tarafından
gerçekleştirildi.
Demargne’m başlıca yapıtları arasında Fouillesde Mallia (1942, F. Chopoothier ile
birlikte; Mallia Kazıları); Fouilles de Xantho
I: espiliers furıeraires (1958; Ksanthos
Kazıları I: Kule Mezarlar); Naissance de
l’art Grec, (1964; Yunan Sanatının Doğuşu);
Foulles de Xanthos III: Le monuments
des nereides, architecture (1969, P. Coupel
ile birlikte; Ksanthos Kazıları III: Nereyidler
Anıtı, Mimarlığı); Fouilles de Xanthos
V: Tombes maisons, tombes-rupestres, sorcophages,
les epitaphes lyciennes (1974, E.
Laroche ile birlikte; Ksanthos Kazılan V:
Ev Mezarlar, Kaya Mezarları, Lahitler,Lahitler,
Lykia Mezar Taşlan) sayılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)