Delcasse, Theophile

(d. 1 Mart 1852,
Pamiers – ö. 22 Şubat 1923, Nice, Fransa1898-1905 ve 1914-15 arasında Fransa dışişleri
bakanı. I. Dünya Savaşı öncesinde
Avrupa’da oluşturulan yeni ittifakların başlıca
mimarlanndandır.
Leon Gambetta’nın ılımlı cumhuriyetçi
programlarını ve Jules Ferry’nin yayılmacı
sömürgeci politikalarını etkin biçimde destekleyen
bir gazeteci idi. 1885’te Temsilciler
Meclisi’ne seçildi. 1893’te ticaret, sanayi ve
sömürgeler müşteşan olarak girdiği Alexandre
Ribot kabinesinde 1894-95’te sömürgeler
bakanı olarak görev aldı. 1898’de Henri
Brisson hükümetinde dışişleri bakanı oldu.
Üçüncü Cumhuriyet döneminde, yedi yıl
boyunca ve birbiri ardına altı hükümette bu
görevini sürdürdü; bu, daha önce örneğine
rastlanmamış bir durumdu.
Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun kurduğu Üçlü İttifak’
tan çekinen Delcasse, Rusya ile dostluğu
sürdürmenin ve İngiltere’yle yakınlaşmanın
Fransa’nın çıkarları doğrultusunda olacağına
inanıyordu. 1904’te İngilizlerle pek çok
konuda görüş birliğine vararak 1940’a değin
Avrupa siyasetinde önemli bir etken olan
Entente Cordiale’in(*) imzalanmasını sağladı
(8 Nisan 1904). Aynı zamanda 1907’deki
İngiliz-Rus anlaşmasına giden yolu da açarak
bu üç büyük gücün I. Dünya Savaşı’nda
Üçlü İttifak’a karşı Üçlü İtilaf içinde bir
araya gelmesine katkıda bulundu.
Başbakan Maurice Rouvier’nin, izlediği
politikalara karşı çıkması üzerine 1905’te
istifa etti. Ama Almanların etkisiyle istifaettiği biçimindeki yorumlar Fransa’da Almanya
karşıtı tepkilere neden oldu; bu da,
Delcasse’nin oluşturduğu bağlann güçlenmesini
sağladı. Delcasse, 1909’da Fransa’
nın deniz gücündeki zayıflıkları soruşturmak
üzere kurulan komisyonun başkanlığına
atandı. 1911-13 arasında denizcilik bakanı
olarak savaş durumunda İngiliz ve Fransız
donanmaları arasında işbirliği sağlayacak
düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler, I.
Dünya Savaşı başladığında İngiltere’nin
Fransa’yı destekleyerek Almanya’ya savaş
açmasında en önemli etken oldu. Delcasse
savaş sırasında, 1915’te emekli olana değin
Rene Viviani hükümetinde dışişleri bakamolarak görev yaptı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)