Delaware Konfederasyonu

l e n n i l e n a p e
k o n f e d e r a s y o n u olarak da bilinir, Algonkin
dili konuşan Kuzey Amerikalı bir grup
Yerli kabilesinin oluşturduğu birlik. Delaware’deki
Cape Henlopen’den, New York’
taki Long Island’ın batısına kadar Atlas
Okyanusu kıyısına yerleşmiş olan bu kabileler
özellikle Delaware Irmağı vadisinde
yoğunlaşmıştı. Konfederasyonun adı da bu
vadiden geliyordu.
Delaware kabilelerinin tanma dayalı ekonomisinde
avcılık ve balıkçılık da önemli
yer tutuyordu. Yaz aylarında birkaç yüz
kişilik topluluklar biçiminde yaşayan bu
kabileler kışın daha küçük aile birimleri
oluşturarak kendilerine ait avlanma bölgelerinde
dolaşırlardı.
Delaware kabileleri anasoylu üç klana
aynlmış, bu klanlar da her biri genellikle
aynı uzunevde bir arada yaşayan soylara
bölünmüştü. Birkaç soy birleşerek özerk bir
topluluk oluşturdu; 1600’de bu tür 30 ya da
40 topluluk vardı. Soy başkanlan ile soyun
önde gelen öteki erkeklerinden oluşan bir
kurul, topluluğun ortak sorunlanyla ilgili
kararlar alırdı. Soyun en yaşlı kadın üyesi
soy başkanını atar ve görevden alırdı.
Pennsylvania’nm kurucusu William Penn’e
dostça davranan Yerlilerin başında Delaware
kabileleri geliyordu. Buna karşın
1737’de Penn’in oğlu Thomas’ın Delaware
ve Lehigh ırmakları arasında bir buçuk günlük
yürüyüş mesafesindeki toprakların beyazlara
bırakılmasını öngören bir antlaşmayla
(Walking Purchase) dolandırdığı Delaware
Yerlileri kendi topraklarından çıkarılarakİrokualara aynlmış topraklara yerleştirildi.
Topraklannı önce beyazlara kaptıran,
1690’dan sonra da İrokualann boyunduruğu
altında giren Delaware kabileleri Ohio’da
Susquehanna, Allegheny ve Muskingum
ırmaklan ile Indiana’da White Irmağında
konaklayarak yavaş yavaş batıya kaydılar.
60 yıl boyunca durmadan oradan oraya
sürüldükten sonra Ohio Irmağının ötesine
yerleşen Delaware Yerlileri ve onlara katılanlar,
bir kabile birliği oluşturarak İrokualardan
bağımsızlıklannı ilan ettiler ve ilerleyen
beyazlara karşı direndiler. Fransız-Yerli
Savaşı’nda (1754-63) İngiliz generali Edward
Braddock’u yenilgiye uğrattılar, Amerikan
Bağımsızlık Savaşı’nın başlannda da
Amerikalılan desteklediler. Greenville
Antlaşması (1795) ile Ohio’daki topraklannı
bıraktılar. Bunun üzerine Delaware topluluklannın
çoğu dağıldı; ama 1835’e gelindiğinde
bazı gruplar Kansas’ta yeniden bir
araya gelmişti. Bunların da çoğu 1867’de
Oklahoma’ya sürüldü. Günümüzde Oklahoma,
Wisconsin ve Ontario’da yaklaşık 3
bin Delaware Yerlisi yaşamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)