Dekahliye

Aşağı Mısır’da, Nil Deltasının
kuzeydoğusunda, Akdeniz kıyısında il (muhafaza).
Ucu güneye bakan bir üçgen
biçimindeki il topraklarından Nil’in Dimyat
kolu geçer. Dekahliye adı, Dimyat’ın güneybatısındaki
küçük Dekahle köyünden
gelir ve Kopt dilindeki Tkehli’nin Arapçalaşmış
biçimidir. Yüzölçümü 3.471 km2 olan
ilin yönetim merkezi ve en büyük kenti
Mansure’dir. İS 11. yüzyılın sonlarında
Fatımi halifelerince bir yönetim birimi olarak
kurulan Dekahliye, pek çok sınır değişikliğine
karşın kısa dönemler dışında varlığını
bugüne değin korumuştur. Güneyde,
çok verimli olan orta delta topraklarının bir
bölümünü içine alır; kuzeydoğu ucunda ise
tuzlu Buheyretü’l-Menzile Gölü bulunur.
Bu gölün arazisinden 57.000 hektarlık bir
bölüm İslah edilerek tarıma elverişli duruma
getirilmiştir. Başka ıslah çalışmaları da
sürdürülmektedir. Engebesiz kırsal alanlarda
sulama amaçlı çok sayıda kanal ve
hendek vardır. En önemli kanal el-Bahrü’s-
Sagir’dir.
Dekahliye’nin kuzey kesimi, Mısır’ın önde
gelen pirinç üretim merkezidir. Güney ve
orta kesimlerinde ise daha çok pamuk
yetiştirilir. Öteki ürünler arasında mısır,
buğday ve yonca sayılabilir. Dekahliye’de
sanayi tarım ürünlerinin işlenmesine dayanır.
Başlıca sanayi tesisleri çırçır, çeltik, un
ve bitkisel yağ fabrikalarıdır. Mansure’de
çeşitli imalat kuruluşları vardır; Mit Gemr’
de ise dokuma fabrikaları bulunur. Assuan
Yüksek Barajı’nın yapımı ile kıyılarda önemini
yitirmiş olan ticari balıkçılık tuz gölünde
ekonomik önemini sürdürmektedir. Dekahliye’nin
kuzey bölümündeki Ebu Madi’
de bulunan doğal gaz yatakları 1974’te
işletmeye açılmıştır. Burada elde edilen doğal gaz, yöredeki sanayi tesislerine, bu
arada Talha’daki gübre fabrikasına enerji
sağlar. İlin önde gelen yerleşimleri Mansure,
Meteriye, Menzile, Mit Gemr ve Sinbillaveyn’dir.
Mansure’nin güneybatısındaki
Semennud, antik Sebennytos kentinin yerinde
kurulmuştur. Dekahliye’de, Kahire’
deki el-Ezher Universitesi’ne bağlı bir enstitü
bulunur. Dekahliye’nin bir bölümü
1955’te ayrılarak Dimyat ilini oluşturmuştur.
Nüfus (1985 tah.) 3.469.000.
Dekalogos bak. On Emir
dekapaj bak.  paklama

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)