Dehhani (Hoca)

(ü. 13. yy), Divan şiirinin
Anadolu’daki ilk temsilcisi.
Hiçbir tezkirede adı geçmez. Yaşamına
ilişkin bilgiler şiirlerinden çıkarılmaktadır.
Hikmet İlaydın onun 1. Alaeddin Keykubad
döneminde (1220-39), Fuad Köprülü ise III.
Alaeddin Keykubad döneminde (1284-
1307) yaşadığını ileri sürmüştür.
Dehhani, Horasan’dan gelip Konya’ya
yerleşmiş, sarayda görev yapmıştır. Yarcani’nin
Şehname’sinden öğrenildiğine göre
Alaeddin Keykubad’ın ondan Firdevsi’nin
Şehname’si gibi bir yapıt istemesi üzerine,
20 bin beyitlik bir Şehname yazmıştır. Ama
bu yapıt günümüze değin ele geçmemiştir.
Divan edebiyatının bilinen ilk şiir örnekleri
Dehhani’nindir. Eldeki yapıtları gazel ve
kaside türünde, dindışı konularda yazılmış,
sık sık kalıplaşmış benzetmelerin yinelendiği
basit şiirlerdir. Dehhani, yazım tekniği
zayıf olmakla birlikte, dilde oldukça başarılıdır.
Şiirlerine Ömer bin Mezid’in 1436’da
derlediği Mecmuatu n-Nezair ile Eğirdirli
Hacı Kemal’in 1512’de derlediği Camiun-
Nezair adlı nazire mecmualarında rastlanmaktadır.
Onu ilk kez 1926’da Fuad Köprülü
tanıtmış, daha sonra Mecdut Mansuroğlu
Dehhani ve Manzumeleri (1947) adıyla 10
şiirini yayımlamıştır. Ama Hikmet İlaydın
bu şiirlerden üç tanesinin onun olmadığını
saptamıştır.
dehidratasyon bak. su kaybı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)