DeForest, John William

(d. 31 Mayıs
1826, Humphreysville, Connecticut – ö. 17
Temmuz 1906, New Haven, ABD), Gerçekçiliği
açıkça benimseyen ilk ABD’li romancı.
Miss RaveneVs Conversion from
Secession to Loyalty (1867; yb 1939; Bayan
Ravenel’in Ayrılıkçılıktan Birliğe Dönüşü)
adlı yapıtı Amerikan İç Savaşı üzerine
yazılmış en başarılı romandır.
Varlıklı bir pamuk imalatçısının oğluydu.
Sağlığının kötü olması yüzünden yüksekokula
gidemediyse de Yakındoğu’ya bir gezi
yaptı (1848-49). Geri döndüğünde History
o f the Indians in Connecticut (1851; Connecticut’taki
Yerlilerin Tarihi) adlı araştırmasını
yayımladı. 1851’den 1854’e değin Avrupa’da
yaşadı. Bu dönemde Avrupa edebiyatını,
özellikle Fransız yazarlarını inceledi.
Yurt dışındaki bu deneyimlerinden Oriental
Acquaintance (1856; Doğu’yu Tanımak) ve
European Acquaintance (1858; Avrupa’yı
Tanımak) adlı gezi kitaplarında yararlandı.
İç Savaş başladığında DeForest, New Haven’lı
gönüllülerden bir bölük oluşturdu ve
yüzbaşı rütbesiyle Federal güçlerin Louisiana
ve Shenandoah Vadisi çatışmalarına
katıldı. Savaş sonrasında Güney Carolina’
daki Greenville’de Azatlı Köleler Dairesi’
nin bölge komutanıydı (1866-67). Savaş ve
sonrasına ait deneyimlerini eşine yazdığı
mektuplarda ve dergi makalelerinde ayrıntılı
olarak yansıttı. Bunlar, ölümünden sonra
A Volunteer’s Adventures (1946; Bir
Gönüllünün Serüvenleri) ve A Union Officer
in the Reconstruction (1948; Yeniden
İnşa Döneminde Bir Birlik Subayı) adlarıyla
yayımlandı.
Miss RaveneVs Conversion from Secession
to Loyalty’nin yayımlanmasından iki yıl
sonra DeForest, “The Great American
Novel” (Büyük Amerikan Romanı) adlı çok
önemli bir makale yazdı. 9 Ocak 1869’daThe Nation adlı haftalık dergide yayımlananolur. Bu tür eşyaların saklanması, el koyma
kastıyla yapılmadığı sürece ağır bir suç
oluşturmaz. Herhangi bir eşya bulan ya da
böyle bir olaydan haberdar olan kişiler
durumu sorgu yargıcına (coroner) bildirmek
zorundadır. Sorgu yargıcı yapacağı araştırma
sonunda buluntunun define kapsamına
girip girmediğine karar verir. İngiliz sistemini
örnek almış olan ABD gelenek hukukunda
da defineler kamu hâzinesinin malı
sayılır. Ama uygulamada defineyi bulan
kişinin bunu alıkoymasına genellikle izin
verilir.
Roma hukukunda defineye denk düşen
thesaurus kavramının gerçek özü ve Angloamerikan
sistemiyle olan benzerliği tartışma
konusudur. Iustinianos Yasaları’nda bu konuya
ilişkin olarak verilen tanım Roma
hukukundaki genel veraset ilkelerine ters
düştüğünden, bazı araştırmacılar bu bölümün
güvenilir olmadığını öne sürmüştür.
Hadrianus’un çıkardığı Bir yasada ise thesaurus”
un bulan kişi ile toprak sahibi arasında
eşit bir biçimde bölüşüleceği açıkça belirtilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)