defi

borçlunun kendisine karşı açılmış olan
edim davasında borcunu yerine getirmekten
kaçınabilmek için ileri sürebileceği özgül
nedenler. Defiye en belirgin örnek zamanaşımıdır.
Zamanaşımı, borçluya edimini yerine
getirmeyi kesin olarak reddetme olanağı
verdiği için, kesin defi türündendir. Geciktirici
defi ise borçluya geçici bir süre için
edimden kaçınma olanağını sağlar. Adi
kefillikte kefilin ileri sürebileceği peşin dava
defi bu türdendir. Ödemezlik defi de aynı
nitelikte bir defidir. Defiyi itirazdan ayıran
en belirgin özellik, davada taraflarca açıkça
ileri sürülmedikçe yargıç tarafından kendiliğinden
gözönüne alınamamasıdır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)