Deerparkiyen Kat,

Kuzey Amerika’da
Alt Devoniyen Dönemde (Devoniyen Dönem
y. 400-350 milyon yıl önce) oluşan
kayaç dizisi ve bu kayaçların çökeldiği
zaman dilimi. Deerparkiyen Kat, ABD’nin
kuzeydoğu kesiminde, iki kumtaşı oluşumu
halinde bulunur; bunlar, New York’taki
Oriskany ve Pennsylvania’daki Ridgeley
kumtaşlarıdır. Her iki oluşum da katışkısız
kuvarslı kumtaşı yapılardır ve cam üretimi
için son derece elverişli hammadde oluştururlar.
Bu oluşumlar, erken Devoniyen
Dönemin son evrelerinde büyük akarsular
ve akarsu sistemleri tarafından çökeltilmiştir.
Oriskany kumları, Adirondaks’taki kaynak
alanlarda oluşmuştur; Ridgeley kumları
ise Apalaşlar’dan gelmiştir. Deerparkiyen
Kat kay açları, Onesquethaw Kat kayaçlarının
altında yer alır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)