Dedemoğlu,

17. yüzyılda Alevi-Bektaşi
şiirinin ünlü temsilcilerinden. Yaşamına
ilişkin bilgiler büyük ölçüde şiirlerine dayanır.
Çorum’un Sungurlu ya da Alaca yöresinde
yaşadığı sanılır. Şiirlerinden çıkarılan
bilgilere göre, mürşid olarak Alioğlu adlı
bir Alevi-Bektaşi şairini tanımış, Teslim
Abdal(*) ve Züldan Muhammed ile arkadaşlık
kurmuştur. Yayımlanmış şiirleri arasında
halk şiirinde ender rastlanan bir tür
olan ve birbiri ardınca sıralanmış mahlaslı
manilerden oluşan “Yüzname” adlı bir
manzume yer alır. Şiirlerinin bir bölümü
Ziya Gürel’in Hak Âşıklarından Aşıkî ve
Dedemoğlu (1980) adlı kitabında toplanmıştır.
17. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı sanılan
Dedemoğlu mahlaslı bir de Türkmen
âşığı vardır. Güney ve Orta Anadolu’da
dolaşan göçebe aşiretlerde yetişen âşıkların
oluşturduğu şiir geleneği çerçevesinde deyişler
söyleyen Dedemoğlu’nun Türkmen
beylerinden Firuz Bey’in adamlanndan olduğu
sanılmaktadır. Şiirlerinde aşiretler
arası mücadele, zorunlu göç ve iskân olaylarını
dile getirir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)