Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DECCAL

Kıyam ete yakın bir zam anda çıkacağı bildirilen
kötü yaradılışlı bir kimse. İslâm dininin kaynaklarında
bildirildiğine göre Deccâl, yalancı, hileci,
aldatıcı dem ektir. Peygam ber olduğunu iddia edecek ve
harikulâde şeyler gösterecektir. H erkesin im anını bozm
ağa uğraşacak ve kendisine inanm ayanlara zarar
vereceğini söyleyerek onları korkutm aya çalışacaktır.
Hadis-i şeriflerde D eccâl’ın kızılca renkli, kıvırcık saçlı,
iri cüsseli, ka’ın boyunlu ve bir gözü kör olduğu bildirilmiştir.
M ekke ve M edine dışında bütün dünyayı fethedecek
40 gün veya 40 sene saltanat sürecektir. S onunda
Suriye, veya Filistin’de H azret-i İsa “ aleyhisselâm ” ve
H azret-i M ehdi tarafından öldürülecektir. H er Peygam ­
ber üm m etine D eccâl’ın geleceğini ve bunun zararlarından
korunm alarını bildirm iştir. Zira A dem (a.s.)
zam anından kıyam ete kadar onun gibi büyük belâ,
korkunç bir düşm an gelmem iştir. Peygam berim iz
(s.a.v.), Deccâl hakkında buyurdular ki:
“Geçm iş p eyg a m b erler şa şı, k ö r yalancı
olan D eccâl’in , büyük fitn e ve belâ olduğunu
h aber v e rip , ü m m etlerin i, onun şerrin d en ,
zararından k o rk u ttu la r.”
“İsfahan Yahudilerinden ye tm iş bin k im se,
D eccâl’a tabi o lu rla r.”
“D eccâl, doğu tarafında H orasan adlı y e r ­
den çıkacaktır.
“D e c c a l’ı n , a y a k b a sm a d ığ ı, M ek k e ve
M edine hariç hiçbir m em leket yoktu r.
M ekke ve M edine’nin h er yolunda sa f olm uş
m elekler vardırve bu iki şehri korurlar. ”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

KİPHOSURİDA

Karın bölütleri az çok bir bütün oluşturan, ayakları kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklıları takımı. ...