Deborin, Abram Moisey eviç

asıl adı
a b r a m m o İs e y e v îç îo f f e (d. 16 Haziran
1881, Upyna, Litvanya, Rus Çarlığı – ö. 8
Mart 1963, Moskova), Hegelci diyalektiği
savunan Marksist Sovyet filozofu. Bir küçük
burjuva ailesinden gelen Deborin,
1903’te Lenin’in yanında Bolşevik harekete
katıldı. Ama 1908’de Bern Üniversitesi’nden
mezun olduğunda, Georgi Plehanov’
un etkisiyle Menşevik olmuştu. Deborin
1917’de yeniden Lenin’e katıldı; 1921’de de
Sverdlov Üniversitesi’ne atandı. Buradaki
çalışmalarıyla Sovyet felsefesinin yaygınlaştırılmasına
öncülük etti, Deborin’in maddeci
kuramları genel kabul gördü. Ama
1929’dan sonra Stalin yönetimi döneminde
Deborin’in görüşleri Leninizmin önemini
küçümseme ve felsefeyi pratikten uzaklaştırma
gerekçeleriyle reddedildi. Deborin
Bilimler Akademisi’nde üstlendiği önemsiz
bir görev (1931-53) dışında eğitim ve yayımcılık
alanlarındaki bütün kilit noktalardan
uzaklaştırıldı. Stalin’in ölümünden sonra
yayımladığı Sotsialno-politiçeskye uçeniya
novogo i noveyşego vremenVnin (1958; Günümüzdeki
Toplumsal ve Siyasal Öğretiler)
1. cildi ve Filosofiya i politika (1961; Felsefe
ve Siyaset) ile toplumsal düşünceye yeniden
eğildi. Daha önceki önemli çalışmaları arasında
Lerıin i kirizis rıoveyşey fiziki (1930;
Lenin ve Modern Fiziğin Bunalımı) ve
Filosofiya i marksizm (1930; Felsefe veMarksizm) sayılabilir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)