de Toni-Fanconi sendromu

f a n c o n i s e n d
r o m u ya da s îs t în d e p o l a m a h a s t a l iGi
olarak da bilinir, su, fosfat, potasyum,
glikoz, aminoasit ve başka maddelerin böbrek
borucuklarmda yeterince geri emilmemesi
biçiminde tanımlanan boşaltım sistemi
bozukluğu. De Toni-Fanconi sendromu,
böbrek borucuklarının yıkıma uğrayarak
işlev yapamayacak duruma gelmesinden
kaynaklanır; bu işlev bozukluğu, sistinozda
olduğu gibi kalıtsal ya da mikrop öldürücü
ilaçların ve zehirli maddelerin sürekli alınmasına
bağlı olarak sonradan gelişmiş olabilir.
Tedavi, borucuklarda yıkıma yol açan
nedenin giderilmesine dayanır; ayrıca, fosfat,
potasyum ve yeterli miktarda sıvı verilmesi
de böbreklerdeki taşıma bozukluğunu
dengelemeye yardımcı olur. Tedavi edilmeçalışkandır” önermesinin yanlışlığını belirtmek,
“Ahmet ne zeki ne de çalışkandır”
önermesinin doğruluğunu belirtmek anlamına
gelir. Bu kural simgesel biçimde şöyle
gösterilir:—(p v q) = ~/>a ~g. Bir tümel evetlemenin
değillemesi, bileşenlerinin değillemesinin
tikel evetlemesine eşittir; yani (p ve
q) önermesini olumsuzlamak, p’yi ya da
q’yu olumsuzlamakla eşdeğerdir. Örneğin
“Ahmet zeki ve çalışkandır” önermesinin
yanlışlığını belirtmek “Ahmet ya zeki değil
ya da çalışkan değil” önermesinin doğruluğunu
belirtmek anlamına gelir. Bu kural
simgesel biçimde şöyle gösterilir:
(p a q) ^ ~~P V ~~q.
Aristoteles’ten geldiği biçimiyle mantığın,
gereksiz ölçüde dar bir alana sıkıştırıldığını
öne süren De Morgan’ın en büyük katkısı
bu alanda gerçekleştirdiği yeniliklerdir. 19.
yüzyılın ilk yarısında başlayan mantıkta
yenileşme hareketi, De Morgan ile gene bir
Ingiliz matematikçisi olan George Boole’
un çalışmalarıyla doruğa ulaşmıştır. De
Morgan kurallarının almaşık biçimleri ve
genellemeleri, günümüzde matematiğin çeşitli
dallarında kullanılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)