Dazkırı,

Bütününe yakın kesimi Akdeniz
Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde Afyonkarahisar
iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba.
Yüzölçümü 835 km2’dir. Kuzeydoğudan Dinar
ilçesi, doğudan ve güneydoğudan İsparta,
güneyden Burdur, batıdan ve kuzeyden
de Denizli illeriyle çevrilidir.
İlçe Afyonkarahisar ilinin güneybatı ucunda
yer alır. Toprakları Batı Toroslar’ın
kuzeydoğu uzantılan ile engebelenmiştir.
İlçenin batıda Denizli’yle sınırını Beşparmak
Dağı (1.689 m) çizer. Beşparmak
Dağının devamı niteliğindeki Bozdağ ise
kuzey sınırını belirler. İlçenin güneydoğusunu,
Burdur ve İsparta sınırları boyunca
kuzeydoğuya doğru uzanan Söğüt Dağı
(2.033 m) engebelendirir. Güneyde genişçe
bir yer kaplayan Acıgöl’ün küçük bir bölümü
Denizli ili sınırları içinde kalır. Sulan sığ
ve tuzlu olduğu için canlı yaşamaz, sulamada
yararlanılmaz. Acıgöl’ün kuzeyinde uzanan,
doğuda Beşparmak ve batıda Söğüt
dağlan ile sınırlanan Dazkırı Ovası, bir
bölümü sazlıklarla kaplı kapalı bir havza
niteliğindedir. Burası ilçenin başlıca tarım
alanını oluşturur.
İlçede temel ekonomik etkinlik tanmdır.
Başta buğday olmak üzere en çok tahıl
türleri, şeker pancarı ve haşhaş üretilir.
Hayvancılık ikincil uğraş niteliğindedir. Hayvansal
ürünlerin verimi düşük, elde edilen
gelir azdır. En çok koyun, keçi ve sığır
yetiştirilir. Evlerde kurulu tezgâhlarda dokunan
halılar Dazkm’nm geleneksel ürünlerindendir.
İlçede ayrıca, tuz, sülfat ve linyit
bulunmaktaysa da, madencilik gelişmemiştirDazkırı’nın tarihine ilişkin araştırmalar ve
kesinleşmiş bilgiler yoktur. 1959’da ilçe
yapılmıştır.
İlçe merkezi Dazkırı kasabası, gelişmemiş
küçük bir yerleşimdir. Denizli ile Afyonkarahisar’ı
bağlayan demir ve kara yolları
kasabadan geçer. Tarımsal etkinlikler dışında
halıcılık ve bakırcılık gibi el sanatları
başlıca gelir kaynaklarıdır. Dazkırı Belediyesi
1958’de kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe,
41.092; kasaba, 6.102.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)