Dayanılmaz Yasalar

b a s k i y a s a l a r i olarak
da bilinir, Amerika tarihinin koloni
döneminde, kolonilerin meydan okuyucu
eylemlerine misilleme olarak İngiliz Parlamentosunun
çıkardığı dört yasa ile.Fransız-
Yerli Savaş’mdan (1/54-63) sonra İngiltere’
ye bırakılan topraklarda yeni bir yönetim
kurmaya yönelik Quebec Yasası’na (1774)
topluca verilen ad.
1773’teki Boston Çay Partisi(*) olayına
tepki gösteren İngiliz hükümetinin aldığı ilk
önlem, imha edilen çayın tazminatı ödenene
değin, kent limanının deniz ticaretine kapatılmasını
öngören Boston Limanı Yasasfydı.
Bunun ardından çıkarılan Massachusetts
Yönetim Yasası’yla, Massachusetts’in 1691
tarihli beratı yürürlükten kaldırılarak bu
koloni doğrudan krallığa bağlandı. Burada
General Thomas Gage’in başkanlığında askeri
bir hükümet kuruldu ve izin alınmadan
toplantı yapılması yasaklandı.
Dayanılmaz Yasalar’ın üçüncüsü olan Yargı
Yönetimi Yasası, ölüm cezası istemiyle
yargılanan İngiliz görevlilerinin duruşma
için İngiltere’ye ya da başka bir koloniye
gitmelerine izin vererek onları korumayı
amaçlıyordu. Dördüncü yasa ise, işgal altındaki
Amerikan yerleşim bölgelerine İngiliz
birliklerinin yerleştirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler
getiriyor, böylece 1770’te yürürlükten
kalkan eski Yerleştirme Yasası’nın
halkta doğurduğu hoşnutsuzluğu yeniden
canlandırıyordu.
1773’ten beri gündemde olan Quebec Yasası’yla,
Ohio ile Mississippi arasındaki kürk
ticareti ve bölgenin yönetimi koloni organlarından
alınarak Quebec bölgesine bağlandı.
Bu yasayla bölgede Fransız medeni
hukukunun yürürlüğe konması ve Katolikliğin
resmî din olarak benimsenmesi de çoğunluğu
Protestan olan kolonilerin tepkisine
yol açtı.
Dayanılmaz Yasalar, katı İngiliz denetiminiyeniden kurmayı amaçlıyordu. Ama 10
yıllık bir bocalamadan sonra, sert önlemler
alınması için çok geç kalınmıştı. Bu önlemler,
Massachusetts’! korkutarak öteki kolonilerden
ayırmak yerine, 1774’te I. Kıta
Kongresi’nin toplanmasına yol açtı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)