Dayaklar,

Borneo Adasının güneyi ile batısında
(bugün Kalimantan) yaşayan yerli
halklar.
Çoğunlukla genişçe ırmakların kıyısında
yaşayan Dayaklar arasında değişik alt-gruplar
ayırt edilebilir. Ama bunları birbirindenayıran çizgileri belirlemek güçtür. I^üyük
gruplann en önemlileri arasında, Borneo’
nun orta kesimleri ile doğusunda yaşayan
Kayanlar ve Kenyahlar gibi Bahau kabileleri,
Borneo’nun güneyindeki Ngaju kabileleri,
Sarawak’ta ve Borneo’nun güneybatısında
yaşayan Kara Dayaklan ve Sarawak’ta
yaşayan Deniz Dayakları (İbanlar) sayılabilir.
Borneo’daki Dayak nüfusu, 1970’lerin
sonlarında 2-2,2 milyon arasında hesaplanmıştır.
Bu kıyı halkları genellikle birkaç yüz kişiden
oluşan uzunev toplulukları biçiminde
yaşar. Soy çizgisi hem ana, hem de baba
yanından izlenir. Aile temel birimdir; çocuklar
evleninceye değin ana babalanyla
birlikte kalır. Erkek, eşini genellikle kendi
köyünün dışında arar, evlenince de onun
topluluğuna katılır. Dil, görenek ve evlilik
bakımından akraba olan topluluklar arasında
kabile birliğinden çok söz edilemez.
Deniz ve Kara Dayakları arasında, toplumsal
sımf aynmlan yoktur. Kayanlar ve Kenyahlar
arasında ise toplum üç katmana1831’de kendi başına basımcılık işine atıldı.
Basımevine iş çıkarma düşüncesinin de etkisiyle,
New York Sun’ı yayımlamaya başladı.
1835’te bir teleskopla Ay’ı inceleyerek “insan”
ve bitki yaşamına ilişkin bulgular ortaya
çıkaran bir bilim adamını anlatan uydurma
bir öykü yayımladı. Basında olumsuz bir
tepki uyandıran bu olay, Sun okuyucularınca
muziplik olarak değerlendirildi. 1839’da
tirajı 50 bine çıkan Sun’ı sattıktan sonra
1840’ta True Sun’ı, 1842’de eski İngiliz
romanlarını yeniden yayımlayan Brother
Jonathan adlı dergiyi çıkardı. Yayım işlerini
devralan oğlu Benjamin Jr., baskı klişelerinde
ara tonları elde etmeye yarayan Ben
Day işlemini bulmuştur. Life With Father
(1935; Babamla Geçen Günler, 1954) adlı
otobiyografisiyle tanınan Clarence Day, bir
başka oğlundan olan torunudur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)