Day-Lewis, C(ecil)

(d. 27 Nisan 1904,
Ballintogher, Sligo, İrlanda – ö. 22 Mayıs
1972, Hadley Wood, Hertfordshire, İngiltere),
1930’lann önde gelen İngiliz şairlerinden.
İlk dönemde sol siyasal görüşleri yansıtan
şiirler yazmış, daha sonraki yıllarda
geleneksel şiir biçimlerine yönelerek lirik
bir üslup geliştirmiştir.
Bir din adamının oğlu olan Day-Lewis,
Oxford’da öğrenim gördü ve 1935’e değin
burada öğretim üyeliği yaptı. 1929’da yayımlanan
Transitional Poem (Geçiş Şiiri) ile
dikkati çekti. 1930’larda W. H. Âuden ve
öbür sol görüşlü şairlerle birlikte anılmaya
başladı. The Magnetic Mountain (1933;
Magnetik Dağ) adlı şiir dizisi ve A Hope
Poetry (1934; Şiir için Bir Umut) adlı
incelemesi, o dönemdeki görüşlerinin tipik
bir ifadesidir.
II. Dünya Savaşı sırasında Londra’da Haberleşme
Bakanlığı’nda çalıştı. 1946’da
Cambridge Üniversitesi’nde verdiği derslerin
notlan The Poetic Image (1947; Şiirsel
İmge) adıyla yayımlandı. 1952’de BBC için
Vergilius’un epik şiiri Aeneis’i çevirdi. Gene
Vergilius’tan yaptığı Georgica çevirisi
1940’ta, Eclogae çevirisi ise 1963’te yayımlandı.
1951’de Oxford Üniversitesi’nde şiir
dersleri veren Day-Lewis, 1964-65 arasında
da Harvard Üniversitesi’nde ders verdi.
Otobiyografisi The Buried Day’de (1960)
komünizmi benimsemesini ve daha sonra
reddedişini anlatır. Collected Poems’dcn
(1954; Toplu Şiirler) sonra yayımlanan şiir
kitapları arasında The Room and Other
Poems (1965; Oda ve Öbür Şiirler) ve The
Whispering Roots (1970; Fısıldayan Kökler)sayılabilir.1968’de John Masefield’den sonra başşair
(poet laureate) unvanını alan Day-Lewis,
Nicholas Blake takma adıyla Minute for
Murder (1948; Cinayete Bir Dakika Kala)
ve Whisper in the Gloom (1954; Karanlıktaki
Fısıltı) gibi başarılı polisiye romanlar da
yazmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)