Davud Paşa

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(k o c a ya da d e r v iş ) ( ö . Ekim
1499, Dimetoka), Osmanlı sadrazamı. II.
Bayezid döneminde yaklaşık 15 yıl sadrazamlık
yapmıştır.
Arnavut asıllıdır. Devşirme olarak saraya
alındı ve Enderun’da yetişti. Sancakbeyi ve
II. Mehmed (Fatih) döneminde (1451-81)
Anadolu beylerbeyi oldu. 1472’de Akkoyunlu
hükümdarı Uzun Hasan’ın yeğeni
Yusufça Mirza’yla yapılan savaşa Konya
valisi Şehzade Mustafa’nın yanında katıldı.
1473’te OsmanlIlarla Akkoyunlular arasındaki
Otlukbeli Savaşı’nda öncü güçlere
komuta etti. 1476’da II. Mehmed’in Boğdan
ve Macaristan seferlerine Anadolu
beylerbeyi olarak katıldı. 1478’de Rumeli
beylerbeyi oldu. II. Mehmed’in Arnavutluk
seferi ve İşkodra kuşatmasında bulundu;
Gölbaşı, Dergos ve Leş kalelerini ele
geçirdi.
II. Bayezid’in tahta çıkmasından sonra, 18
Kasım 1482’de sadrazam oldu. 1487’de
Memlûkler üzerine yürüyerek Adana ve
Tarsus’u ele geçirdi. Varsak Türkmenlerini
ve topraklarını Osmanlı egemenliğine kattı.
1492’de II. Bayezid’le Arnavutluk seferine
çıktı. Güney Arnavutluk ve Epir’e ilerleyip
Tepedelen’i ele geçirdi.
Davut Paşa, İstanbul’da bulunan Akkoyunlu
Göde Ahmed Bey’in Tebriz’e kaçmasındaki
ihmali nedeniyle 8 Mart 1497’de
sadrazamlıktan azledilerek Dimetoka’ya
sürgüne gönderildi ve orada öldü. İstanbul’da adını taşıyan semtte, 1485’te yaptırdığı
külliye içinde yer alan türbesine gömüldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.