DAVUD PAŞA (KocayahudDerviş)

Sultan
İkinci Bâyezid devri sadrazam larından. A rnavud asıllı
devşirm e olup gençliğinde devşirilmişti. İslâmiyetle
ş e re fle n d ik te n s o n ra k a b iliy e tli g ö rü ld ü ğ ü n d e n
E nderun’a alınıp yetiştirilmişti. Fâtih Sultan M ehm ed
H ân devrinde çok hizmetleri görüldü ve ilerledi. Sonra
Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. İşkodra m uhasarasında
fevkalâde hizm etleri g ö rü ld ü . E nderun-ı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.