Davud Kayseri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

tam adı ş e r e f e d d İn d a –
v u d b in m a h m u d (d. Kayseri? – ö. 1350,
İznik), şerhleriyle tanınmış Osmanlı tasavvuf
bilgini.
Kayseri’de öğrenim gördükten sonra Mısır’a
gitti. Sadreddin Konevi’nin halifesi
Kemaleddin Kaşani’nin yanında tasavvuf
bilgisini geliştirdi. 1330’da Orhan Gazi’nin
çağrısı üzerine İznik’e geçti ve orada yeni
yapılan medreseye müderris olarak atandı.
Yaşamının sonuna değin burada öğrenci
yetiştirdi ve yapıtlarını hazırladı.
Muhyiddin Arabi’nin Fususul-Hikem adlı
ünlü yapıtını, Matlaü Hususu /-Kilem fi
Şerhi’1-FususÜl-Hikem (ös 1882) adıyla şerhetti.
Bu çalışmasıyla Muhyiddin Arabi’nin
düşüncelerinin Anadolu’da tanınmasını sağlamış,
yapıt Osmanlı dönemindeki tasavvuf
akımları üstünde etkili olmuştur. Davud
Kayseri’nin tasavvufla ilgili öteki yapıtları
Kitab fi’t-Tasavvuf Risale fi Istılahati’l-
MeşayiKdir. Ayrıca, Şerhü Kasideti’l-Taiyye
ve Şerhü Kasidetıl-Hamriyye adlı kaside
şerhleri bulunmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.