DAVUD-İ KAYSERİ

Şeyh D âvud Efendi, Lûtfullâh Efendi’nin vefâtından
sonra tam altı sene m üddetle, hocasının yerine ilim
öğretm iye devam edip H ak ilim âşıklarını doyurdu.
1499 tarihinde, Receb ayında vefât ederek, B ursa’da
Em îr Sultân Câmi-i şerifi civârına defnedildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*