DAVUD-İ KA Y S ER Î

Osmanlı âlim ve velilerinden.
Asıl adı Şerefüddin bin Mahmud’dur. Kayseri’de
doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir. Din ve fen bilimlerinde
ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra
Mısır’a gitti ve oranın ileri gleen âlimlerinden de ders
aldı. Fıkıh hadis ve tasavvuf gibi yüksek İslâmî ilimlerde
olgunlaştı. Aynı zamanda fen ilimlerinde de yüksek bir
mertebeye erişti. Büyük İslâm âlimi Sadrüddin Konevi’
den ders aldı. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin başına
O rh a n Gazi geçmişti. İznik’te bir medrese yaptıran
Orhan Gazi Davud-i Kayseri’yi oraya davet edip medresenin
müderrisliğine getirdi. Davud-i Kayseri burada
yüzlerce âlim yetiştirdi. İslâmiyeti b ütün Ortadoğu,
Akdeniz ve Balkanlar’da yayan Osmanlı Devleti’nin
ilimde çekirdeğini teşkil etmek suretiyle İslâmiyete ve
insanlığa çok büyük hizmetlerde bulundu. Muhyiddini
Arâbi’nin meşhur Fusüs’ül hikem adındaki eserine şerh
yazdı. Matlau husûs-il kilem fi meâni-i fusûsşil-hikem adlı
bu esçr Hindistan’da basılmıştır. Davud-i Kayseri 1350de vefât etti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.