DANİİL GALITSKIY (1201-1264)
DANİİL GALITSKIY (1201-1264)

DANİİL GALITSKIY (1201-1264)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DANİİL GALITSKIY (1201-1264)DANİİL GALITSKIY (1201-1264)

DANİİL GALITSKIY (1201-1264), Galiçya-Volin prensi, babası Roman’ın ölümünden sonra küçük yaşta prens oldu (1205), iktidarı fiilen 1238’de, yurdunun derebeylik savaşla-rıyle kasılıp kavrulduğu dönemde ele aldı. Hemen hemen bütün Rusya’ya yayılmakta olan mogol nüfuzuna karşı Galiçya’yı baş-
lıca direnme merkezi yaptı. Plano dei Car-pini aracılığıyle azimle Batıya yöneldi, papa Innocentius IV ile ilişki kurdu. Usta bir diplomattı, bir Avusturya prensesiyle evlindi, oğluna da Macaristan kralının kızını aldı. Mogollara karşı bir haçlı seferi düzenlemek ümidiyle katolik oldu, papadan kral unvanını aldı (1253). Fakat bütün bu çalışmaları sonuç vermedi, Altmordu’ya gitmek ve Bu-raday Hanın yasallığını kabul etmek zqrun-da kaldı. Bununla beraber Galiçya-Vglin’i en yüksek seviyede geliştirmek imkânını buldu ve burayı iskân için özellikle alman asıllı köylüleri getirtti; Chelm’i gelişirdi. Lwow şehrini kurdu. Orta Avrupa ile Dnieper bölgeleri arasında ticareti teşvik etti. (I.)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.