DANA
DANA

DANA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DANA

DANA

DANA

DANA i. (esk. türk. tana’dan). İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu. || Dana derisi, ölü doğan buzağıdan elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan deri.
— ÇEŞ. DEY. Dananın kuyruğu kopmak, beklenen, bazen de korkulan bir sonucun ortaya çıkması anlamında söylenir. || Danalar gibi bağırmak (böğürmek), çok kuvvetle haykırmak.
— ANSiKL. Yeni doğan ddna, yalayarak kurutması ve mevsim soğuksa ısıtması için anasının yanında bırakılmalıdır. Buzağı, anasının ilk sütünü (ağız) hemen emer. Ağız, hafif müshil olduğu gibi A vitamini ve antikor bakımından da zengindir. İlk günlerde buzağı yalnız anasının sütüyle beslenir. Daha sonra buzağının beslenme rejimi yetiştirileceği amaca göre (siit danası veya damızlık) değijir. Süt danası iki-üç aylıkken kesileceğinden bu süre içinde anasını emerek, kovadan içerek sırf sütle beslenir. Sütle beslenen danada etin hafif kırmızı olmasını sağlayan bir kansızlık olur (beyaz dana). Tam yağlı süt yerine krema altı denen yağı alınmış sütle besleme halinde buna çeşitli yağlar karıştırmak gerekir. Damızlık için ayrılan danaların (düve, tosun) veya kasaplık olacak sığırların beslenmesi sığır cinsine göre değişir. Kasaplık sığırlarda dana, kış sonunda veya ilkbaharda doğar, anasının memesini emer ve bütün bahar mevsimi boyunca onunla birlikte bulunur. inekleri sağılan süt sığırlarında ise danalar analarından ayrılarak özel şekilde beslenir. Bunlara bir miktar tam yağlı sütle karıştırılmış yağsız süt ve diğer yoğun besin maddeleri verilir. Bk. HVT’ten kesme.
— Kasaplık. Dana (birkaç günlükten körpe danaların eti olur; üstelik pişince
danalar yalnız sütle beslenmiş iki üç _ danalardır. Bunların eti açık renkli ve lezzetlidir. Daha yaşlı danalar sütten baş-
ışı soğutucu
damıtma yeri
dana
Robert François DAMİENS
Grève meydanında ölüm cezasının uygulanırı
ısı düzenleyici
tablosu
Foi o. de fie Firet-TÀlle, Lanoloix (LAROVHHE )
rafından Harp bakanlığına özel dcnetici tayin edildi ve bu görev dolayısıyle uzun süre cephede bulundu. Stanton’a sık sık raporlar gönderdi. Vicksburg harekâtına katıldı; Chickamauga ve Chattanoo-ga’da bulundu. General Grant’ın cephedeki ordulara başkumandan tayin edilmesinde ısrar etti. 1868’de New York Sun’m hisse senetlerinden bir kısmını satın aldı ve bu gazetenin editörü oldu, ölünceye kadar bu işi bırakmadı. New York Sun, Dana’nın yönetimi altında, 1868’de Grant’-ın başkan adaylığını destekledi. Grant başkan olduktan sonra da kendisini, sert bir dille tenkitten geri kalmadı. 1872’de liberal cumhuriyetçilerin isyanına katıldı ve ılımlı bir biçimde Greeley’in adaylığını savundu. Dana’nın editör olmasından sonraki 20 yıl içinde New York Sun gazetesi çok beğenilen, taklit edilen, seçkin bir gazete oldu, Dana’nın ilk gazetecilik yıllarındaki liberalizmi, biraz da hayal kırıklığına uğramış bir muhafazakârlığa dönüştü. Yayımladığı başlıca eserler şunlardır: George Ripley ile birlikte The New American Cylo-paedia (Yeni Amerikan Ansiklopedisi) [18571863]; The Household Book of Poetry (Çok Bilinen Şiirler Antolojisi) [1857]; Recollections of the Civil War (iç Savaş Anıları)
[1898]; The Art of Newpaper Making (Gazete Çıkarma Sanatı) [1895]. (T-*)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.