DAMAT Halil PAŞA
DAMAT Halil PAŞA

Damad Halil Paşa

DAMAT Halil PAŞA

DAMAT Halil PAŞA

Damad Halil Paşa

DAMAT Halil PAŞA. Bk. ALi PASA Silâhtar, Damat, Şehit.
DAMAT CAFER PAŞA, osmanlı devlet adamı (öl. İstanbul 1609). Enderundan yetişti. Çuhadar-ı şehriyarî, yeniçeri ağası (1586), Anadolu beylerbeyi (1588), Rumeli beylerbeyi (1590) oldu. 1593’te kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Mısır beylerbeyliği yaptı (1597-1601). Fatma Sultan ile evlendirilerek osmanlı sarayına damat

Damat Ferit Paşa

Damat Ferit Paşa

oldu ve Tuna muhafızı tayin edildi; bir ara sadaret kaymakamlığı da yaptı.
DAMAT FERİD PAŞA, osmanlı sadrazamı (İstanbul 1853-Nice, Fransa 1923). Şûrayı Devlet üyelerinden Seyid Haşan İzzet Efendinin oğlu. Tahsilini tamamladıktan sonra Hariciye meclisine girdi. Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde çalıştı.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*