Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DAKTİLO

Bir klevye
aracılığıyla harekete getirilen harfleri m ürekkepli bir
sistem yardım ıyla kâğıda basaraik yazı yazan m akina.
İlk yapılışı 1828’de D etrart’li William Austin Burt taralından
gerçekleştirildi. T iroğraf adı verilen bu makina
elden daha yavaş yazıyordu. Bundan sonraki denem eler
pek başarılı olam adı. A radan 40 yıl geçtikten sonra
Sholes I867’de ilk pratik daktiloyu yapdı. Rem ington’
un 1873’de yaptığı daktilo ise bir dikiş m akinasının
üzerine yerleştirilmişti. Şaryo dikiş m akinasının pedalına
benziyen bir pedalla döndürülüyordu. M akina ise
silik ve büyük harf yazabiliyordu. Bu m ahsurlarının
yanında büyük ve pahalı olması piyasaya sürülmesine
engel oidu. Rem ington, Royal Sm ith gibi firm alar daktiloların
yapım ında görülen çeşitli kusurları yavaş, yavaş
düzelterek bugün kullanılan daktiloya benzeyen maki-
ııalar yaptılar.
Sholes’in yaptığı m akinayı inceleyen T hom as Edison
elektrikle çalışabileceğini söyliyerek üzerinde çalış­
maya başladı. Edison, çubuğun elektrom iknatısla
hareket ettiği elektrikli daktilo m akinasını yaptı.
Çeşitli denem e ve üzerinde yapılan çalışm alardan
sonra 1930 yılında seri halde elektrikli m akinalann satı­
şına başlandı. Piyasada tutunm ası, seri iş yapm ası
bunun üzerinde firm aların çalışmasını sağladı. H er
geçen giin daha m ükemmelleri çıkarak günüm üze
kadar gelindi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.