Dağa Tırmanmada Güçlük Dereceleri

1. Derece G üçlük: Ellerden ya.arlanm aksızın tırm anılan
hafif eğimli sırtlar.
2. Derece G üçlük: Ellerden arasıra yararlanm ayı
gerektiren hafif eğilimli sırtlar.
3. Derece G üçlük: Tırm anılm ası güç yerler dikyam açlar.

4. Derece G üçlük: H alat kullanm ayı ve iyi bir dağ­
cılık tekniğini gerektiren, tırm anılm ası çok güç dik, fakat
ellerle tutm aya elverişli yam açlar.
5. Derece G üçlük: Tutulm ası çok güç, halatsız tırm anılması
im kânsız dik engelli yam açlar.
6. Derece G üçlük: D ik olduğu gibi yüzeyleri kaygan
kayalık. Buraya tırm anm ak için halat ve çivilerden
başka üzengi kullanm ak gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*