Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Daday

Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde,
Kastamonu iline bağlı ilçe ve ilçe
merkezi kasaba. Yüzölçümü 973 km2 olan
ilçe kuzeyde Azdavay, doğuda Küre, Devrekânî
ve Kastamonu Merkez, güneyde
Araç ilçeleri, batıda da Zonguldak iliyle
çevrilidir.
Daday ilçesi, Kastamonu ilinin kuzeyini
engebelendiren Küre Dağlanyla, güneyini
engebelendiren İlgaz Dağlan arasında, yer
yer çöküntü alanlarıyla parçalanmış platolarla
kaplıdır. Kuzeydoğusundaki Ballıdağ’ın
yüksekliği 1.746 m’ye ulaşır. Çöküntü
alanının ortasından Gökırmak’ın kolu
olan Daday Çayı ve onu besleyen daha
başka küçük kollar akar. Daday’ın önemli
düzlükleri de bu akarsular boyunca, doğuya
doğru genişleyerek uzanır.
İlçe ekonomisi tanma dayalıdır. Temel
geçim kaynağı bitkisel üretimdir. Ovada,
başta şeker pancarı ve buğday olmak üzere
tarla bitkileri yetiştirilir. Patates üretimi
yerel tüketime yöneliktir. Az miktarda
meyvecilik de yapılır; en çok elma ve erik
yetiştirilir. Hayvancılık ilçenin ikinci geçim
kaynağıdır. En çok koyun, tiftik keçisi ve
sığır beslenir. Besiciliği geliştirme yönünde
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İlçedeki
ekonomik etkinliklerden biri de ormancılıktır.
1962’de kurulan Daday Fidanlığı, ağaçlandırma
çalışmalarına fidan sağlar.
Antik Çağda Dadybra olarak adlandmlan
Daday yöresi, Bizans Döneminden bu yana
çeşitli yerleşimlere sahne oldu. Beylikler
Döneminde Candaroğullan Beyliği’nin egemenliği
altına girdi. Bugünkü adını alışı da
bu döneme rastlar. 13. yüzyılda Osmanh
topraklarına katılan Daday, Osmanh Döneminde
küçük bir bucaktı. 1867’den sonra
ilçe yapıldı. Şemseddin Sami, Kamusü’l-
Alam’da Daday’ı, “Kastamonu vilayeti
Merkez sancağına bağlı bir kaza” olarak
tanımlar. İlçe merkezi Daday kasabası,
Daday Çayının suladığı küçük bir ovanın
kenannda kurulmuştur. İl merkezi Kastamonu
kentine yaklaşık 34 km uzaklıktadır;
ana ulaşım bağlantılannın dışında kaldığı
için gelişememiş, küçük bir yerleşim olarak
kalmıştır. Orman ürünlerine dayalı küçük
sanayisi vardır. Daday Belediyesi 1873’te
kurulmuştur.
İlçeye bağlı İnceğiz köyünde yer alan
Hikmet Ağa Konağı, saptanabilen en eski
Türk evlerinden bin olmasıyla dikkat çeker.
Konağın büyük yazlık odasında bulunan
yazıtta, 1632’de yapıldığı belirtilmektedir.
Nüfus (1985) ilçe, 16.532; kasaba, 3.260.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.