Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DÂBBETÜLERD

Kıyam etin kopm asına yakın,
çıkacak olan büyük bir hayvan. Kıyam et gününe inanmak.
İslâm dininde im anın altı esasına dahildir (Bkz.
Kıyamet). Bir M üslüm an kalbi ile inanır ki; kıyamet
günü vardır. İslâm dininin kaynaklarında bildirildiği
üzere o gün elbette gelecektir. Zira K ur’ân-ı Kerîm
bunu haber verm ektedir. Kıyam et kopm adan önce bazı
alâm etler ortaya çıkacaktır. Bunlar pek çok olup biri de,
“D âbbetülerd” denilen bir hayvandır. Bu hayvanda,
her hayvanın rengi ve benzerliği bulunur. O nu öldürmek
isteyen m uvaffak olam az, K ur’ân-ı K erîm ’in Nemi
Sûresi 82. âyetinde Allahü teâlâ “in san lara v a ’d o lu ­
nun öldükten sonra dirilm ek ve azap olunm ak
ya k la şın ca , biz onlara yerden dâbbeyi (hayvanı)
çık a rırız” buyurm aktadır.
İslâm âlimleri, kıymetli tefsir kitaplarında ve bunların
şerhlerinde âyet-i kerîm ede bahsi geçen “dâbbe”yi
açıklarken, bunun “ D âbbetülerd” olduğunu uzun bildirm
ektedir. D âbbetülerd hakkında ayrıca birçok
hadis-i şerifler de vardır. Bir hadis-i şerifte Peygam berimiz
(s.a.v.), “D â b b etü lerd ’in yanında Musa (a.s.)’
ın âsâsı ve Süleym an (a.s.)’ın yüzüğü bulunur.
Mü’m inin (Islâm iyete inanan) yüzüne âsâ ile
dokunur. Bu kim se cen n etlik tir d iye alnında
yazılır. Yüzü n âr ile dolar. K âfirin (inanm ıyanın)
yüzüne yüzüğün mührünü vurur. C ehenn
em liktir diye yazılır. Yüzü tam am en siyah
olur.” buyurdu. (Bkz. K ıyam et Alâmetleri).
D âbbetülerd hakkındaki bilgilerin tam am ı dini kaynaklıdır.
Çeşitli din kitaplarından meselâ, Hayât-ül hayvân,
Tezkire-i Kurtûbi kitaplarından ve İhlas A.Ş.
yayınlarından olan T am İlm ihal Seâdet-i Ebediyye’den
daha geniş bilgi alınabilir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.