D A VUD (A .S .) ,

Peygamber ve Sultan. Milâttan önce1086 yılında Kudüs’te doğdu. Yine orada M.Ö. 1016’da
vefât etti. Benî-İsrail’den bir ordunun, Amalika ordusu
ile karsılasmasında, Amalikalılarm reisleri Câlût’yenip öldürmesi ile büyük şöhrete kavuştu. İsmail (a.s.)

vefât edince, Benî-İsrail Hazret-i Davud’a büyükmuhabbetle bağlandılar. Hükümdar olan Talût,Hazret-i Davud’a gösterilen yakınlıktan kıskançlığa

kapıldı. Fakat. Amalika ile yapılan muharebede öldüderüldü. Yerine oğlu geçti. Benî-İsrail halkı arasında lık görüldü. Lâkin zamanla bütün kabileler Hazret-i

Davud’a bağlandılar. Hazret-i Davud Kudüs, Suriye veArap yarımadasının bir kısmını fethederek memleketigenişletti. Kudüs’ü başkent yaptı. Aynca Amman,

Haleb, Nusaybin ve Ermenistan’ı da feth etti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.