Cuma İle İlgili Âyet ve Hadisler

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

A — Ayet:
«Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağınlınca Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın, Allah’ın lûtfunu arayın, Allah’ı sık sık anın ki felâh bulasınız.» (1)B — Hadisler: (2)
Önemi:
1. İbn Mes’ûd’dan, Hz. Peygamberin (s.a.) cumayı kılmayan kimseler için şöyle dediği rivayet edilmiştir: «Vallahi cemâate namaz kıldırmak üzere birisine emir verip sonra, cumaya gelmeyenlerin içinde bulundukları evleri yakasım gelir.» (Müslim, İbn Hanbel). 2. Ebû-Hüreyre ve İbn Ömer’den, Rasûlullâh’m (s.a.) minberinden şöyle hitâbettiğini duydukları rivayet edilmiştir: «Bazı kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler yahut da Allah onlann kalplerini mühürleyecek de artık gafil olacaklar.» (Müslim, Ahmed, Nesâî). 3. Ebu’l-Ca’d ed-Damari’den Rasûlullâh’m (s.a.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Mühimsemediği için( mazereti olmadığı halde) üç cumayı terkeden kimsenin Allah kalbini mühürler.» (Ahmed, Ebû-Dâvûd, Tirmizi, Nesâî, İbn Mâce). Bir rivayette «üstüste üç cumayı…» şeklindedir.(3)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.