CUMA GÜNÜ VE NAMAZI

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Allâh ile beraber kılar sonra yetişirim» demişti. Hz. Peygamber
namaz kılınca onu gördü ve sordu:
— Sabahtan arkadaşlarınla beraber niçin gitmedin?
— Cumayı seninle kılmak, sonra arkalarından yetişmek
istedim.
— Yeryüzünün bütün varlığını Allah yolunda harcasan
onların sabahtan çıkışlarının sevabını elde edemezsin!» (Ahmed,
Tirmizi)
8. Hz. Ömer, sefer kıyafetine bürünmüş bir kimseyi görmüş
ve «bugün cuma olmasaydı yola çıkacaktım», dediğim de
işitmişti; şöyle dedi: «Yola çık, çünkü cuma insanı yolculuktan
menetmez.» (Şâfiı, müsnedinde rivayet etmiştir).
9. Abdurrahman b. Kâb görme hassesini kaybettikten
sonra elinden tutup gezdirmekte olduğu babası Kâ’b b. Mâlik’-
den rivayet etmiştir: «Kâ’b! Cuma ezanını işitince Es’ad b. Zürâre’ye
rahmet diliyorsun, bunun sebebi nedir? diye babama
sordum, şu cevabı verdi:
— Çünkü o bize, Beyâda oğullarının Harra Köyüne ait
olan Nebit düzlüğündeki Nakî’u’l-Hadımât’da(4) ilk cumayı
kıldıran kişidir.
— O gün kaç kişiydiniz?
— Kırk erkek idik. (Ebû-Dâvûd, İbn Mâce)
İbn Mâce rivâyetinde: «Hz. Peygamber (s.a.) Mekke’den
gelmeden önce…» kaydı vardır.
10. İbn Abbâs’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: «Rasûlullâh’m
mescidinde kılınan cuma namazından sonra edâ edilen
ilk cuma namazı Bahreyn’e bağlı Cuvâsâ’da Abdulkays mescidinde
kılman cuma namazıdır.» (Buhârî, Ebû-Dâvûd).
Ebû-Dâvûd rivâyetinde «Cuvâsâ Bahreyn’in köylerinden
(karye) birisidir,» kaydı vardır.
11. Enes’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: «Rasulullâh
(s.a.) cuma namazını güneş -batıya- eğilince kılardı.»
(Ahmed, Buhârî, Ebû-Dâvûd, Tirmizi).
12. Yine Enes’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir:
«Hz. Peygamber (s.a.) soğuklar artınca namazı (cumayı) erken
kıldırır, sıcaklar artınca da serinliğe bırakırdı.» (Buhârî)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.