CUMA GÜNÜ VE NAMAZI

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

lâh ile beraber kılar sonra yetişirim» demişti. Hz. Peygamber namaz kılınca onu gördü ve sordu: — Sabahtan arkadaşlarınla beraber niçin gitmedin? — Cumayı seninle kılmak, sonra arkalarından yetişmek istedim. — Yeryüzünün bütün varlığını Allah yolunda harcasan onların sabahtan çıkışlarının sevabını elde edemezsin!» (Ah- med, Tirmizi) 8. Hz. Ömer, sefer kıyafetine bürünmüş bir kimseyi görmüş ve «bugün cuma olmasaydı yola çıkacaktım», dediğim de işitmişti; şöyle dedi: «Yola çık, çünkü cuma insanı yolculuktan menetmez.» (Şâfiı, müsnedinde rivayet etmiştir). 9. Abdurrahman b. Kâb görme hassesini kaybettikten sonra elinden tutup gezdirmekte olduğu babası Kâ’b b. Mâlik’- den rivayet etmiştir: «Kâ’b! Cuma ezanını işitince Es’ad b. Zü- râre’ye rahmet diliyorsun, bunun sebebi nedir? diye babama sordum, şu cevabı verdi: — Çünkü o bize, Beyâda oğullarının Harra Köyüne ait olan Nebit düzlüğündeki Nakî’u’l-Hadımât’da(4) ilk cumayı kıldıran kişidir. — O gün kaç kişiydiniz? — Kırk erkek idik. (Ebû-Dâvûd, İbn Mâce) İbn Mâce rivâyetinde: «Hz. Peygamber (s.a.) Mekke’den gelmeden önce…» kaydı vardır.
10. İbn Abbâs’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: «Rasû- lullâh’m mescidinde kılınan cuma namazından sonra edâ edilen ilk cuma namazı Bahreyn’e bağlı Cuvâsâ’da Abdulkays mescidinde kılman cuma namazıdır.» (Buhârî, Ebû-Dâvûd). Ebû-Dâvûd rivâyetinde «Cuvâsâ Bahreyn’in köylerinden (karye) birisidir,» kaydı vardır.
11. Enes’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: «Rasu- lullâh (s.a.) cuma namazını güneş -batıya- eğilince kılardı.» (Ahmed, Buhârî, Ebû-Dâvûd, Tirmizi). 12. Yine Enes’den rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: «Hz. Peygamber (s.a.) soğuklar artınca namazı (cumayı) erken kıldırır, sıcaklar artınca da serinliğe bırakırdı.» (Buhârî)
4) Nakî su vb.’nin birikinti yeridir. Burada da yağmur sulan birikir, sular çekildikten sonra biten ottan develer istifâde edermiş


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.