Cross Irmağı eyaleti

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cross Irmağı eyaleti (c r o s s r i v e r j , eskiden
g ü n e y d o ğ u eyaleti, Nijerya’nın güneydoğusunda
eyalet. 1967’deeski Doğu Bölgesi’ndeki
bazı toprakların ayrılmasıyla oluşturulmuş
ve 1976’da bugünkü adını almıştır.
Eyalete adını veren Cross Irnjağı Kamerun
Dağlarından doğduktan sonra eyaleti boylamasına
baştan başa geçeç ve yağışlı mevsimlerde
önemli bir ticari suyolu işlevini görür.
Yüzölçümü 27.237 km2 ülan’eyalet kuzeyde
Benue, batida Anambra ve.’Imo, güneybatıda
ise Rivers (Irmaklar) eyaletiyle çevrilidir.
Doğusünda’-Karrlerun, güneyinde Biafra
Körfezi yer alır. Büyük bölümü tuzlu su.
bataklıkları, mangrov ormanları’ palmiye
ağaçlan ve sık tropik yağmur ormanlarıyla*
kaplıdır. Ülkenin’ örıftan kaynaklarınınönemli
bir bölümünü barındırır, ihracata ve
iç pazara dönük, sânayi amaçlı kereste
üretiminin oldukça büyük bir bölümünü
karşılar.
Nüfus güneyde yaşayan İbibiolar ve Efikler
ile kuzeyde yaşayan Ekoilerden oluşur.
Ekilen başlıca gıda ürünleri tatlı patates,
manyok, gölevez ve mısırdır. Kıyılardaki
denizaltı balıkçılığı, ve karides avcılığı da
ekonomik açıdan önem taşır. Başlıca maden
kaynaklan petrol, kireçtaşı, kalsiyum,
kil, tuz, kalay, kurşun ve çinkodur. Eyalet
merkezi ve önemli bir deniz limanı olan
Calabar’dan palmiye yağı ve çekirdeği,
kereste, kakao ive Cross Irmağı eyaletinin
toplam.- üretimde ikinci sırada yer aldığı
kauçuk ihraç edilir.- En önemli sanayi
ürünleri arasında’ çimento, petrol ürünleri,
asbest boru ye çatı levhaları ve ekmeklik un
sayılabilir. İç kesimlerde ulaşımda büyük
ölçüde akarsulardan yararlanılır. Calabar-
Oron, İtgidi-Ediba ve Ikot-Utuma arasında
ve Atimbo’dan liman dışına çok sayıda
feribot işler. Eyaletin başlıca yüksek öğretim
-kuruluşları Calabar’daki devlet üniversitesi,
bir yüksek teknik okul ve bir dizi
yüksek öğretmen okuludur. Calabar’m dışındaki
önemli kentsel merkezler iç kesimdeki
Ikot-Ekepene, Ogoja ve Uyo ile
kıyıdaki Opobö ve Oron’dur. Calabar-Ikot-
Ekepene karayolu Nijerya’nın öteki kesimlerine
de‘ kolayca ulaşılmasını sağlar. Nüfus
(1983 tah.) 5.696′.800.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.