Cousin, Victor

Cousin, Victor (d. 28 Kasım 1792, Paris
ö. 13 Ocak 1867, Cannes, Fransa), filozo
eğitim reformcusu ve tarihçi. Sistemati
Victor Cousin, L.-M. Mouchot’nun
yağlıboya çalışmasından ayrıntı;
Versailles ve Trianon Ulusal Müzesi, Fransa
Cliche MusĞes Nationaux, Paris
seçmeciliğiyle, yaşadığı dönemin en ünlü
Fransız düşünürü olmuştur.
Cousin^ 1811’de Yüksek Öğretmen Okulu’nda
(Ecole Normale Superieur) bulunduğu
sırada P. Laromiguiere, E.B. de Condillac
ve John Locke gibi filozoflann çalışma-‘
larından etkilendi. Daha sonra, İskoç felsefesinin
Sağduyu okulunun ve François Maine
de Biran ile Pierre-Paul Royer-CollardJ
ın etkisinde kaldı. Kısa bir süre Öğretmen
Okîılu’nda ders verdikten sonra Almanya’
ya gitti (1817-18), orada G.W.F. Hegel ve
Friedrich Schelling ile tanıştı. Fransa’da
antiliberal siyasal eğilimlerin artması üzerine
1820’de , asistanlıktan uzaklaştırıldı,
Öğretmen Okulu da 1822’de kapatıldı.
Cousin bunun üzerine Almanya’ya gitti; *
günümüze değin anlaşılamamış siyasal bir
suçlama nedeniyle orada altı ay hapis yattı
(1824-25). 1820’lerin başında Fragments
philosophiques’i (1826; Felsefe Parçalan)
yazdı. Yeni-Platoncu Yunan filozofu Proklos
ile Rene Descartes’ın yapıtlarını baskıya
hazırladı, Platon’un yapıtlarını çevirmeye
başladı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)