Çoruh-Kelkit Dağları

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Çoruh-Kelkit Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin
doğu bölümünde, kıyıya paralel iki
dağ sırasından iç kesimde kalana verilen
genel ad. Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu ile
Kuzey Anadolu Dağlannın kıyı sıradağlanndan
ayrılır. Kuzeydoğudaki Yalnızçam
Dağlanndan başlayıp İspir’in güneyindeki
Mescit Dağında 3.239 m’ye kadar yükselir.
En batıda Kop Dağı (2.918 m) ile sona erer.
Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan
dağlar, Paleozoyik (Birinci) Zamana
(y. 570-225 .milyon yıl önce) ait şistler,
Mezozoyik (İkinci) Zamana (y. 225-65 milyon
yıl önce) ait kalkerler, Eosen Bölüm (y.
54-38 milyon yıl önce) ve Kretase (Tebeşiri
Döneminden (y. 136-65 milyon yıl önce)
kalma flişler ile daha genç jipsli dizilerden
ve volkanik kayaçlardan oluşur.
Bitki örtüsü, kıyı dağlarına göre yoksuldur.
Yörede doğal orman alanlan, 1.900-
2.000 m’den sonra görülür. Güney yamaçlarda
soğuğa dayanıklı sarıçam, kuzey yamaçlarda
ise alçaklarda meşe ile ardıç,
yükseklerde göknar ve kayın görülür. Dağları
kıyı dağlanndan ayıran bir başka özellik
de sırtlarının üstünde yüksek düzlüklerin
bulunmasıdır. Bayburt-Aşkale Karayolu’
nun geçtiği Kop Geçidi çevresindeki yüksek
düzlükler bunun en belirgin örneğidir. Dağlann
doğu kesimlerinde ise, Çoruh Irmağının
güneyden aldığı kollann geriye doğru
aşınım ile dağlar arasına gömülmüş olması,
araziye sert bir görünüm kazandırarak
3.000 m’ye varan yükseltileri fark edilmez
kılar. Yöredeki kırsal yerleşimlerde çoğunlukla
hayvancılık yapılır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.