Confrerie de la Passion

Confrerie de la Passion (Fransızcada
“Pasyon Kardeşliği”), dinsel oyunlar oynamak
üzere Parisli esnaf ve tüccarlar arasından
çıkan amatör oyuncuların kurduğu
birlik. 1402’de VI. Charles’ın kentte gizem
oyunlan düzenleme iznini vermesinden sonra
birliğin gösterileri çok tutulmaya başlamış,
verilen bu ayrıcalığın 1518’de yenilenmesi,
Confrerie dışında hiç kimsenin oyun
düzenleyememesine ve birliğin Paris’te tiyatro
tekelini eline geçirmesine yol
açmıştır.
Sonraki yıllarda birliğin gösterileri dinsel
konuları hafife almaları yüzünden din
adamlarının gittikçe artan saldırılarına uğradı.
Birlik, oyunları uzatmak için uydurma
dinsel öğeler eklemekle ve yapımlarında
ahlaka aykırı farslara ve pantomimlere yer
vermekle suçlandı. Gösteri sezonlarını altıyedi
aya kadar uzattıkları ve insanları
işlerinden alıkoydukları da öne sürüldü. İlk
kullandığı salondan atılan birlik, yapımı
1548’de tamamlanan Hötel de Bourgogne
adlı kendi tiyatrosuna yerleşti. Ama aynı yıl
dinsel oyunlar oynaması yasaklandığından
zamanla oyunculuğu bırakarak salonunu,
aralarında İtalya ve İngiltere’den gelen
trupların da bulunduğu gezginci kumpanyalara
kiralamaya başladı. Kiracılarla sık sık
çıkan çekişmelerden sonra tiyatro kalıcı bir
kumpanyaya kavuştu. 1673’e değin Hotel
de Bourgogne’da kalan bu kumpanya, sonraları
öbür topluluklarla birleşerek Comedie-
Française’i oluşturdu.
Birliğin Paris’te oyun sahneleme tekeli,
öteki profesyonel tiyatro topluluklarını
1595’e değin engelledi. Bu tarihte taşra
aktörleri Saint-Germain ve Saint-Laurent
panayırlarında oyun sahneleme izni aldılar.
Confrerie 1676’da çıkarılan bir fermanla
dağıtıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)