Columbia Üniversitesi

Columbia Üniversitesi, ABD’nin önde
gelen yükseköğrenim kuramlarından. New
York kentinde önemli bir düşünsel kültürel
merkezdir. 1754’te King’s College adıyla
kuruldu. Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra
1784’de yeniden açıldığında Columbia College,
1912’de ise Columbia Üniversitesi
adını aldı. Günümüzde lisans düzeyinde
öğretim yapan Columbia College erkek,
1889’da kurulup 1900’den bu yana üniversiteye
bağlı olan ve gene lisans düzeyinde
öğretim yapan Barnard College ise kız
öğrenci alır. Derslerin çoğu ve kültürel
kaynaklardan yararlanma her iki okulun
öğrencilerine de açıktır. Barnard College’ı
bitiren öğrenciler Columbia Üniversitesinden
diploma alır.
New York kentinin hareketli dinamik
kültürüyle yoğrulan üniversite, Doğu’nun
aynı ölçüde köklü ve saygın öbür özel
üniversitelerine göre. geleneksel yapıdan
daha az etkilenmiştir. İlk kuruluşundan beri
doğa bilimleri, ticaret, tarih, siyaset ve
denizcilik gibi konulara daha çok ağırlık
vererek öteki yüksekokullardan aynlmıştır.
Aynca birçok değerli lisansüstü öğretim
kurumu ve meslek okulu ile çeşitli araştırma
ve uzmanlık kurumlan oluşturarak evrensel
bir nitelik kazanmıştır. Bütün kente öğretmen
yetiştiren Öğretmen Yüksekokulu ülke
çapında üne sahiptir. Hekimlik ve Cerrahi
Yüksekokulu ise, New York kentindeki
Presbiteryen Hastanesi ve kendisine bağlı
öteki kuramlarla birlikte büyük bir tıp
merkezinin çekirdeğini oluşturur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)