Colonna

Colonna a İ l e s İ, 10. yüzyıldaki Tusculum
kontlanna dayanan, köklü ve önemli Romalı
soylu aile. Colonna (de Columna)
adını alan ilk üyesi,»Tusculum kontu Gregorio’nun
oğlu Piero’ydu. Piero, babasının
1064 dolaylarında ölümü üzerine Palestrina
ve başka birçok yerin yanı sıra Alban
Tepelerindeki Colonna Kalesini de miras
almıştı; Öbür büyük Roma aileleri gibi
papalığın kayırmasıyla güç ve zenginlik
kazanan Colonna ailesi, 13. yüzyılda Roma’ya
senatörler ve kardinaller göndermeye
başladı. Daha sonra Roma kentinde ve
kilise siyasetinde çok önemli konuma geldi.
Ailenin tarihi neredeyse bütün Lazio’nun
ve Roma’nm tarihini oluşturur.
Colonna ailesi, ortaçağ boyunca en güç
denetlenen ve en etkili Romalı hanedanlardan
biri oldu. Caetani ve Orsini aileleriyle
giriştikleri mücadeleler, feodal beylere uzun
süre baş eğdirilemeyen bu bölgenin tarihinde
önemli yer tutar. Caetani ailesinden
Papa VIII. Bonifatius ile girdikleri mücadeleyse
bölgenin sınırlarını aşan bir öneme
sahiptir. Ailenin kökünü kazımayı amaçlayan
papa onlann, kendisine düşman olan
Fransa kralı IV. Philippe (İyi) ile ittifaka
girmesine yol açtı. 7 Eylül 1303’te Anagni’
de, Bonifatius’a karşı Sciarra Colonna
(ö. 1329) önderliğinde bir silahlı safdm
düzenlendi. Papamn ölümünden sonra aile
eski topraklannı ve nüfuzunu yeniden kazandı.
Sonraki yıllarda Orsini ailesiyle giriştikleri
iktidar mücadelesi, Romalı, soyhilan
birbirine düşman iki gruba ayırarak uzun
süre kargaşa yarattı. Sonuçta, 20 Kasım
1347’de Roma hazine noteri Cola di Rienzo,
halkın desteğiyle Romalı soylular ve özellikle
Colonna karşısında kanlı bir zafer kazanarak
diktatörlüğünü ilan etti. Cola di Rienzo’nun
diktatörlüğü soylu sınıfın denetim altına alınmasını
sağladıysa da bu durum uzun
Color Field Painting 100
sürmedi; Colonna ailesinin gücü eksilmemişti.
Kardinal Oddone Colonna’mn Konstanz’da
V. Martinus adıyla papa seçilmesi
ailenin, kısa sürede yeniden güçlenmesini
sağladı. Martinus, papalığı süresince (1417-
31) ailesine İtalya’nın güneyinde fief\er(*)
sağladı ve papalığa ait topraklardan Frascati,
Paliano, Genazzano gibi birçok yeri de
elde etti.
| Martinus’tan sonra papa olan IV. Eugenius
Colonna ailesinin gücüne karşı tehdit
oluşturdu ve aile yaklaşık yüz yıl boyunca
papalarla arasında çıkan anlaşmazlıklarla
uğraştı. Ama 16. yüzyıl sonlarından başlayarak
papalıkla aile arasındaki ilişkiler düzeldi;
ailenin birçok üyesi yüksek rütbeli din
adamı, asker ve devlet adamı olarak özellikle
Ispanya’da önemli yerlere geldi. Ailenin
bazı kolları günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)