Colombo Planı

Colombo Planı j tam adı a s y a v e p a s î f I k t e
E K O N O M İK V E T O P L U M S A L K A L K IN M A İÇ İN C Ol
ö m ö o İŞ B İR L İĞ İ p l a n i , eskiden (1951-77) g ü n
e y V E G Ü N E Y D O Ğ U A S Y A ‘D A E K Ö N O M İK K A L K
INM A İ ç i n C o l o m b o İŞ B İR L İĞ İ p l a Si i , Güıley
ve Güneydoğu Asya’da, ekonomik kalkınma
planlannı görüşmeyi ve kalkınma projelerine
teknik ve mali yardım sağlamayı amaçlayan
düzenleme. Hindistan, Pakistan, Seylan
(bugün Sri Lanka), Avustralya, Yeni Zelanda
ve İngiltere hükümetlerinin yürüttüğü
görüşmeler sonunda 1951’de Colombo’da
oluşturuldu. Plana daha sonra ABD, Japonya
ve öteki bazı Güneydoğu Asya
ülkeleri de katüdılar. Güneydoğu Asya’da
sosyalist yönetime giren ülkelerin üyelikten
ayrılmalarından sonra adı değiştirildi.
Kalkınma planlaması ve sorunları yıllık
toplantılarda görüşülür. Teknik yardımlaşma
için sürekli bir organ bulunmasına
karşın, borç ve yardımlar için merkezî bir
fon yoktur. Kalkınma projelerinin finansmanı
hükümetler arasında ya da Dünya
Bankası ile yapılan ikili görüşmelerle kararlaştırılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)