Collingwood, R(obin) G(eorge)

Collingwood, R(obin) G(eorge) (d. 22
Şubat 1889, Cartmel Feel, Lancashire – ö. 9
Ocak 1943, Coniston, Lancashire, İngiltere),
20. yüzyılda felsefe ile tarihi uzlaştırma
çabalarına öncülük eden tarihçi ve filozof.
Collingwood, ressam ve arkeolog olan
babasından büyük ölçüde etkilendi. On üç
yaşma değin evde öğrenim gördü. Yaşamı
boyunca birçok beste ve resim yaptı. Rugby
Scnool’da beş yıl okuduktan sonra 1908’de
Oxford’a girdi. 1912’de Oxford’da felsefe
dersleri vermeye başladı. 1941’de emekli
olana değin orada kaldı. 1911-34 arasında
Britanya’nın Roma Dönemini konu alan
arkeolojik yapıtlarıyla konunun başlıca uzmanı
olarak ün kazandı. Bu yapıtlarından
en ünlüleri The Archaeology o f Roman
Britain (1930; Roma Dönemi Britanyası’nın
Arkeolojisi) ile Oxford History o f England
(1936) adlı dizi içinde yayımlanan Roman
Britain and the English Settlements’ tır (Roma
Dönemi Britanyası ve İngiliz Yerleşimleri).
Collingwood’un ..felsefi görüşleri de bu
donemde gelişti. Özellikle Italyan dıjşünürü
Benedetto Croce’nin(*) etkisi .altında kaldı.
Religion and Philosophy’At. (1916; Din ve
Felsefe) deneysel psikolojiyi eleştirerek,
dini bir tür bilgi biçimi olarak inceledi.
Speculum Mentis’te (1924; Zihnin Aynası)
ise zihnin birliğini vurgulayan bir kültür
felsefesi önerdi; sanat, din, bilim, tarih ve
felsefeden oluşan beş deneyim biçimi bağlamında
bilgi basamaklarının bir sentezini
gerçekleştirmeye çalıştı. Sonraki yıllarda,
tarih araştırmasına dayalı felsefi sorgulama
kavramını ortaya attı. Essay on Philosophical
Method (1933; Felsefe Yöntemi Üzerine
Deneme) ve An_ Essay on Metaphysics
(1940; Metafizik Üzerine Bir Deneme) adlı
yapıtlarında, uygarlığın dayandığı varsay unların
tarihsel nitelik taşıdığını öne sürdü ve
metafizik incelemenin, bu varsayımları öncesiz
ve sonrasız doğrular olarak değil,
tarihsel bakımdan tanımlanmış kavramlar
biçiminde değerlendirdiğini savundu. Son
kitabı The Idea o f History’Ac (1946; Tarih
Kavramı) tarihi, kişinin zihninde geçmişi
yeniden yaşadığı bir bilgi dalı olarak tanımladı.
Kültür ve uygarlıkların anlamlı örüntülerini
ve dinamiklerini ortaya çıkarabilmek
için, tarihçinin,kendisini olayların ardındaki
zihinsel edimler içine yerleştirmesi,
geçmişi kendi deneyimleri bağlamında yeniden
düşünmesi gerektiğini vurguladı. Tarihin
yönlendirici güçlerini açıkça entelektüalist
bir tutumla çözümlediği savıyla eleştirilen
Collingwood’un tarih ile felsefeyi bütünleştirme
girişimi önemli bir katkı sayılır. An
Autobiography 1939’da yayımlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)