Collings, Jesse

Collings, Jesse (d. 9 Ocak 1831, Littleham-
cum-Exmouth, Devon – ö. 20 Kasım
1920, Edgbaston, Birmingham, Warwickshire,
İngiltere), Ingiliz siyasetçi, eğitim ve
tanm reformcusu. “Bir buçuk dönüm tarla
Collings
BBC Hufton Picture Library
ve bir inek” sloganıyla özetlediği toprak
reformu politikasıyla tanınır.
Birmingham’daki bir ticaret şirketinin ortaklanndan
olan (1864-79) Collings, belediye
reformu programına yardımcı olduğu
Joseph Chamberlain’dan sonra, 1878’de
belediye başkanlığına seçildi’. 1880’de Avam
Kamarası’na girerek 1918’e değin parlamenterlik
yaptı. Bu arada yerel yönetim bakanlığı
parlamento sekreterliği (1886) ve içişleri
bakanlığı müsteşarlığı (1895-1902) görevlerinde
bulundu.
1869’da mezheplerden bağımsız, parasız
ilkokulların açılmasını savunan etkili bir
kurum olan Ulusal Eğitim Birliği’nin sekreterliğine
getirildi. Ardından Kırsal Emekçiler
Birliğı’nin kuruluş çalışmajanna katıldı.
Joseph Arch’ın Ulusal Tanm İşçileri Sendikasında
mütevelli heyeti üyesi oldu. Taçım
işçilerinin çiftliklerde pay sahibi olmasını ve
tarımsal bölgelerde mesleki eğitim verilmesini
savundu. 1884’te Kraliyet Konut Komisyonu’na
atandı. 1919’da çıkanlan Arazi
Yasası’nda düşüncelerinin çoğuna yer
verildi.
27 Ocak 1886’da İrlanda’yla ilgili bir baskı
yasası tasarısına İngiliz küçük toprak sahipleri.
lehine bir madde eklenmesini sağlayarak
Muhafazakâr Lord Salisbury hükümetinin
düşmesine neden oldu. İki ay sonra yeni
hükümeti kuran Liberal William. Ewaçt
Gladstone’un İrlanda Yönetsel Özerklik
Yasası önerisini protesto amacıyla, o sırada
yerel yönetim bakam olan Chamberlain ile
birlikte bakanlık sekreterliğinden istifa
etti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)