Collett, (Jacobine) Camilla

Collett, (Jacobine) Camilla, eö w e r g e –
l a n d (d. 23 Ocak 1813, Kristiansand – ö. 6
Mart 1895, Kristiania [bugün Oslo], Norveç),
romancı ve kadın haklan savunucusu.
Kadınlann konumuna eleştirel bir bakış
getiren ilk Norveç romanım yazmıştır. Roman,
kadın özgürlüğü konusunun en çok
gündemde olduğu 19. yüzyıl sonlarında
Ibsen, Bj0mson, Jonas Lie ve Alexander
Kielland gibi yazarlan da etkilemiştir.
Collett, Norveç’in sevilen şairlerinden
Henrik Wergeland’in kızıydı. Gençliğinde
babasının en büyük rakibi J. S. Welhaven’e
âşık oldu. Ama bu aşk mutsuz bir biçimde
sonuçlandı. Collett’in sonradan evlendiği
Peter Jonas Collett, yazma konusunda onu
yüreklendirdi.
Çöllett, kocasının, annesiyle babasının ve
erkek kardeşinin birbirini izleyen ölümlerinin
ardından yazdığı Amtmandens d0ttre
(1854-55; Valinin Kızı) adlı romanıyla büyük
ün kazandı. Bu yapıtta, iki cins arasında
var olan eşitsizliğe ve ataerkil egemenliğe
dayalı geleneksel evlilik ve yuva kavramlanna
saldmyordu. Daha ılımlı bir havadaki
ikinci romanı I de lange ncetter’ds (1862;
Uzun Gecelerde) çocukluk ve gençlik anılanna
yer vermişti. Bundan sonraki yapıtlannda
kadınlann toplumsal ve bireysel yönden
özgürleşmesi konusuna ağırlık verdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)