Collegium

collegium, çoğul c o l l e g i a . Roma hukukunda
ortak bir iş yapmak üzere bir araya
gelen insanlann oluşturduğu topluluk. Ortaçağda
bu terim loncalardaıl Kutsal Roma-
Germen imparatorunu seçen kurullara kadar
çok çeşitli kurumlar için kullanılmıştır.
Bu dönemde Bologna’da öğrenci topluluğuna
üniversitas, öğretim kadrosuna collegium
denmiş, bazı öğrenciler ise gene collegium
adı verilen yerlerde yaşamaya başlamıştı.
Ortaçağın sonlarında terim çoğu Avrupa
üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrenim
gören öğrencilere aynlan kalacak yer anlamına
geliyordu. Yükseköğrenim kurumlanna
verilen college adı Latince collegium
sözcüğünden gelir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)