Colebrook-Cameron

Colebrook-Cameron Komisyonu, İngiliz
hükümetinin sömürge yönetimi konusunda
araştırma yapmak ve yönetsel, mali, ekonomik
ve adli reformlar için tavsiyelerde
bulunmak üzere 1829-32 arasında Seylan’a
(bugün Sri Lanka) gönderdiği kurul. Komisyonun
tavsiyelerinin çoğu benimsenerek
Seylan’da ilk kez anayasal bir yönetim
oluşturulmuş, ekonominin modernleştirilmesine,
adalet, eğitim ve kamu yönetiminde
bütün ülkeyi kapsayan bir sistemin
kurulmasına doğru ilk adımlar atılmıştır.
Komisyonun tavsiyelerine göre: 1) Yargı,
yasama ve yürütme erkleri birbirinden ayrılarak
Seylan valisinin mutlak iktidarı sınırlanacak,
vali kurulması öngörülen Yürütme
Konseyi’yle birlikte karar verecek, Yasama
Konseyi’ne de yerli halktan temsilciler katılcaktı.
2) Seylan tek bir yönetim altında
birleştirilecekti. 3) Devlet görevlerinde yerli
halka daha çok yer verilecekti. 4) SeylanlI
ve Avrupalı ayrımı gözetmeksizin herkese
yasalar önünde eşit davranılmasını sağlamak
ve etkinliği artırmak için tek bir adli
sistem kurulacaktı. 5) Racakariya denen
geleneksel toprak mülkiyeti sistemi ve devlet
ticaret tekelleri kaldırılacaktı. 6) Eğitim
dili İngilizce olmak üzere bir örnek eğitim
sistemi oluşturulacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)